MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Politechnika Warszawska otrzymała wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

O przyznanie HR Excellence in Research mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię HRS4R, przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

HR Excellence in Research przynosi wyróżnionym instytucjom konkretne korzyści: oznacza prestiż, podnosi poziom atrakcyjności zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych, premiuje w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej.  

Prace projektowe prowadzone były przez Zespół pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej przy wsparciu Pełnomocników ds. logo HR (obecna Grupa Monitorująca).

Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie wniosku podpisanego przez prof. Krzysztofa Zarembę, Rektora PW. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki wraz z Zespołem ds. Nauki.

Źródło: https://www.pw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt