MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Z upoważnienia ministra rozwoju, pracy i technologii dr Paweł Zagrajek z SGH powołany został w skład Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

Dr Paweł Zagrajek jest adiunktem w Katedrze Biznesu w Transporcie w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów. Związany  z branżą lotniczą od 20 lat, łączy praktyczne doświadczenie zawodowe z pracą naukową, autor ekspertyz i projektów konsultingowych m.in. w zakresie infrastruktury transportu lotniczego, rynku cargo oraz ochrony lotnictwa przed bezprawną ingerencją.

Główne zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego to pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb sektora, wpływ na kształtowanie zasobów kompetencji m.in. poprzez obszary edukacji oraz rynek pracy, a także wspieranie podmiotów sektora we wzajemnej współpracy.

Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt