MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Historia uczy nas, że gdyby nie kobiety, branży tech, jaką znamy w obecnym kształcie, mogłoby wcale nie być. Pierwszym programistą była bowiem kobieta – Ada Lovelace. W XIX w. stworzyła algorytm, który dał początek nowoczesnej informatyce.

Za ciosem w XX w. poszło sześć innych kobiet, które stworzyły pierwszy cyfrowy komputer. O ich znaczącej roli w tworzeniu nowych technologii w XXI w. i powszechnej konieczności dążenia do równowagi w branży tech opowiada Tomasz Kostruski, Senior HR Manager w Huawei Polska.

Wielu ekspertów podkreśla dzisiaj, że zachowanie równowagi pod względem płci w zespołach biznesowych zwiększa kreatywność i innowacyjność zespołów, które stają się przez to bardziej produktywne. W jednym z raportów McKinsey’a zauważa się, że większa aktywizacja kobiet w Polsce umożliwiłaby wzrost PKB o 270 mld PLN już w 2025 roku. Dlaczego więc nie wykorzystać masowo kobiecych talentów w branży technologicznej, która odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę we współczesnej gospodarce? To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że Polsce nadal brakuje ponad 50 tys. programistów. Deficyt ten dotyka zresztą całego rynku tech. Obecnie zaledwie 0,9 proc. zatrudnionych specjalistów IT to kobiety. Naszym zdaniem potencjał jest znacznie większy.

Odczarować „męski” świat IT

Firmy z branży technologicznej często borykają się z kwestią małej liczby kobiet wśród pracowników. Wciąż żywe jest przekonanie, że jest to branża w dużej mierze zarezerwowana dla mężczyzn. Cały czas funkcjonuje ponadto krzywdzący, także mężczyzn, stereotyp, że informatyk to pan w okularach i nudnym sweterku. To idealny dowód na to, że historia rozwoju tej branży została mocno zakłamana. Kobiety od 100 lat walnie przyczyniają się do rozwoju branży technologicznej, ale nadal mało kto zna Adę Lovelace, programistki komputera ENIAC czy Margaret Heafield Hamilton, która opracowała oprogramowanie systemu pokładowego „Apollo”.

Zawsze można w obliczu tych faktów znowu uciec się do krzywdzących stereotypów. Prawda jest jednak taka, że kobiety mają ogromny potencjał, aby osiągać sukcesy na wielu różnych polach jednocześnie i przełamywać utarte schematy. Barbara Joan Johnson, Miss USA z 1964 roku, zawodowo była inżynierem aplikacji w General Electric.

Chcemy odczarować świat technologii i zachęcić więcej kobiet do jej współtworzenia. Dlatego w marcu 2021 ogłosiliśmy globalny Program Huawei Women Developers. Zapewni on uczestniczkom szkolenie z zakresu innowacji technologicznych i ścieżek rozwoju kariery, a także możliwość spotkania się z wybitnymi ekspertkami i ekspertami w zakresie najnowszych technologii. Co więcej, programistki zyskają również możliwość udziału w praktycznych zajęciach opartych na realnych scenariuszach. Każda programistka, niezależnie od tego skąd pochodzi, może zarejestrować się, aby dołączyć do programu na oficjalnej stronie deweloperów Huawei.

Przyszłość technologii jest kobietą

20 lat temu Huawei otworzył swoje pierwsze centrum badawczo-rozwojowe w Europie. Obecnie na kontynencie działają 23 centra z prawie 15 000 specjalistami, z których 70% jest zatrudnionych lokalnie. Wśród tych wybitnych talentów jest wiele wspaniałych kobiet, które wyróżniają się na wszystkich poziomach.

U podstaw naszego działania, także w zakresie rekrutacji nowych pracowników, leży dążenie do różnorodności i walka z wszelkiego rodzaju wykluczeniami. Poszukując i zatrudniając nowe osoby do pracy rekruterzy Huawei zawsze skupiają się na doświadczeniu, kompetencjach i otwartości na nowe wyzwania. Nigdy nie patrzą na nową kandydatkę czy kandydata przez pryzmat płci. W Huawei ceni się różnorodność i wspiera ją wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie, dążąc do wyrównywania szans w dostępie do edukacji i możliwości budowania kariery zawodowej w nowych technologiach, firma aktywnie działa na rzecz zwiększania obecności kobiet w tej branży.

Celem jest zainspirowanie kobiet do włączania się w sektor nowych technologii. Istotne jest wspieranie inicjatyw, które mogą pomóc kobietom, które dopiero wejdą na rynek pracy – zrozumieć, że to także ich świat. Mogą one nie tylko korzystać z nowych technologii, ale też być ich współtwórczyniami. Kobiety stanowią połowę światowej populacji, a zatem ich talenty to połowa światowych zasobów talentów, których nie wolno marnować.

Rozbijając szklany sufit

Problemem, z jakim borykają się kobiety dołączając do branży technologicznej, jest nadal brak realnych możliwości zdobycia najwyższych stanowisk. Bariera ta nazywana szklanym sufitem jest czymś, czego nikt nie może zobaczyć, ale co istnieje i uniemożliwia kobietom wyniesienie kariery na najwyższy poziom. W Huawei ten problem nie funkcjonuje. Niezależnie od tego czy jest się liderem, czy członkiem zespołu, mężczyzną czy kobietą, każdy jest wspierany, aby mógł „błyszczeć”, wykazać się i zostać docenionym. Dążenie do równości, różnorodności i inkluzywności jest naszą codziennością podczas tworzenia zespołów projektowych, zwoływania spotkań, promowania pracowników.

Praca w Huawei to także liczne możliwości rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia zawodowego. Nowi pracownicy na początku swojej kariery przechodzą przez program mentoringowy, który pozwala im m.in. zapoznać się z firmą oraz szkolić się już od pierwszych dni w nowej pracy. Dzięki niemu łatwiej jest też ocenić potencjał pracownika oraz kierunek, w jakim najlepiej będzie się czuł, realizował i rozwijał. Pracownicy mogą korzystać z szerokiej oferty ponad 20 000 szkoleń wewnętrznych oraz firm partnerskich. Mają też możliwość zwrócić się do firmy o dofinansowanie zewnętrznych szkoleń lokalnych.

Stawianie na rzetelną pracę, tworzenie wartości dodanej dla klientów, partnerów i współpracowników, a także docenianie i dbanie o pracowników, ma odzwierciedlenie w licznych nagrodach, które otrzymuje Huawei Polska – jak ostatnio przyznany tytuł Top Employer nadawany przez globalną organizację Top Employer Institute.

Huawei dla kobiet w technologiach

Huawei od wielu lat aktywnie pracuje nad włączeniem wszystkich do świata cyfrowego i wdrażaniem zarówno Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i autorskich projektów w celu zwalczania wszelkich form wykluczenia, w ramach globalnej inicjatywy Huawei TECH4ALL. Wierzymy, że transformacja cyfrowa przyniesie wiele korzyści kobietom, zwiększy równość płci w branży technologicznej i ostatecznie przekształci całe społeczeństwo. Obecnie kobiety stanowią 20-25% pracowników firm technologicznych. Pokazuje to ogromny niewykorzystany potencjał. Wierzymy, że prezentowanie kobiecych wzorców jest jedną z najskuteczniejszych metod zmiany oraz zwiększenia obecności i roli kobiet w branży technologicznej. Dlatego wspieramy inicjatywy Fundacji Perspektywy – Women In Tech Days, Women In Tech Summit, Dziewczyny na Politechniki. Współpracujemy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką. Wdrażamy w Polsce inicjatywę #Huawei4Her. Zmiana zaczyna się od publicznej dyskusji, dzielenia się dobrymi praktykami i promowania wzorów do naśladowania – mówi Alicja Tatarczuk, menadżerka ds. Public Affairs i CSR w Huawei Polska.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt