MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Niebawem rozpocznie się kolejny semestr pracy Dziecięcej Akademii Przedsiębiorczości. DAP to kompleksowy program edukacyjny dzieci ze szkoły podstawowej, działający w Warszawie przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Działalność DAP polega na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, mających na celu kształtowanie postawy przedsiębiorczości oraz  zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w dziedzinie kreatywnego i logicznego myślenia, organizacji, pracy zespołowej, komunikacji czy zarządzania projektami. Mali studenci DAP zdobywają również wiedzę w zakresie podstaw ekonomii i finansów osobistych, edukacji konsumenckiej i nowoczesnych technologii.

Program jest adresowany do dzieci w wieku 9-12 lat. Zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesu i wykładowców uczelni biznesowych w formule uniwersytetu dziecięcego – w sposób interaktywny i atrakcyjny dla dzieci. Mali studenci uczestniczą w warsztatach, grach, spotkaniach i konkursach.

W minionym semestrze odbyła się, między innymi, gra terenowa „Przedsiębiorczy deweloperzy” oraz symulacyjna "Czy dzieci mogą grać na giełdzie?", a także zajęcia poświęcone kreatywności, logicznemu myśleniu czy dobrej organizacji czasu.

Rekrutacja na semestr wiosenny jeszcze trwa, bliższe informacje znajdują się na stronie projektu www.dap.edu.pl.

W nowym semestrze na uczestników czeka wiele warsztatów, gry i konkursy, dzięki którym zdobędą konkretne umiejętności do wykorzystania w codziennej praktyce: w szkole, w domu czy wśród przyjaciół. W programie, między innymi, zajęcia poświęcone komunikacji "Jak przekonywać innych?", czy warsztat „Mój projekt”, w czasie którego mali studenci przygotują samodzielnie imprezę sportową.

Praktycy ze świata biznesu i nauki podzielą się ze słuchaczami DAP praktyczną wiedzą ekonomiczną i konsumencką. Małych adeptów przedsiębiorczości czeka dużo ciekawych tematów i świetna zabawa. Organizatorzy pamiętają również o ich rodzicach, którzy znajdą w programie nowego semestru ciekawe propozycje spotkań z ludźmi biznesu i edukacji biznesowej.

Na uwagę zasługuje również konkurs promujący wśród dzieci szeroko pojętą przedsiębiorczość „Dziecięcy Inkubator Przedsiębiorczości”. Jego celem jest zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnych inicjatyw o charakterze zarobkowym, hobbistycznym, charytatywnym i sportowym, które będą dla nich okazją do zdobywania cennych doświadczeń z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Konkurs wspiera między innymi międzynarodowa organizacja Project Management Institute. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu relacji filmowej z przeprowadzonego przez dzieci przedsięwzięcia. Laureatów konkursu wyłoni jury składające się przedstawicieli biznesu i edukacji akademickiej oraz internauci w drodze głosowania. Zgłoszenia będą przyjmowane już od 1 marca 2012.

Więcej informacji na www.dap.edu.pl/konkurs.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt