MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata – mówiła dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając 22 kwietnia Ogólnopolski Dzień Otwarty online pod hasłem Kierunki przyszłości 2021.

Wydarzenie, odbywające się w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”, od lat organizuje Fundacja „Perspektywy” wraz z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a celem tej inicjatywy jest wspieranie dziewczyn w wyborze studiów na kierunkach technicznych, inżynierskich i ścisłych.

O wadze akcji „Perspektyw” i KRPUT najlepiej świadczą słowa Anny Schmidt, Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, która objęła patronatem Ogólnopolski Dzień Otwarty online. Minister stwierdziła: Akcje promujące wśród kobiet studia na kierunkach technicznych, służące zwróceniu uwagi na społeczny potencjał kobiet, niedoreprezentowanych na uczelniach i w zawodach technicznych zasługują na szerokie propagowanie i poparcie.

Z kolei prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT i rektor Politechniki Poznańskiej, zauważył: Dziś istotne jest czerpanie z różnych doświadczeń, zachowanie balansu, który jest twórczy i pomaga rozwijać kreatywne rozwiązania. Natomiast bez względu na płeć ważne jest, by pokazywać jakość, i to pozwoli nam wszystkim tworzyć lepszą przyszłość. Istotne jest, byśmy wszyscy po ludzku spojrzeli na siebie, co w dobie pandemii szczególnie się liczy, bo technologii nie można tworzyć w oderwaniu od ludzi ani w oderwaniu od ich różnorodnych potrzeb. Niech więc piękne nauki ścisłe będą rozwijane w otoczeniu piękna pań, ale też piękna panów.

Oprócz KRPUT partnerem tegorocznego wydarzenia jest Huawei. Przedstawiciel tej, jednej z największych firm technologicznych świata, Ryszard Hordyński, Director Strategy and Communications, Huawei Polska, tłumaczył w czasie otwarcia: Zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę „Perspektyw” z trzech powodów. Po pierwsze, ponieważ wspomagamy działania edukacyjne. Po drugie, bo angażujemy się w inicjatywy CSR i walczymy z wszelkimi rodzajami wykluczenia. Wreszcie po trzecie, ponieważ bardzo mocno zwracamy uwagę na cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Bardzo byśmy chcieli, by liczba dziewczyn w nowych technologiach była większa i dziś zachęcamy, byście mimo ciężkich studiów na kierunkach technicznych i ścisłych, podjęli to wyzwanie, bo po trudach nauki czeka was bardzo atrakcyjna ścieżka kariery.

W czasie otwarcia zaprezentowany też został najnowszy raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Opracowanie pt. „Kobiety na politechnikach 2021” omówiła dr Anna Knapińska z OPI PIB. Autorka raportu zwracała uwagę m.in. na niskie tempo wzrostu udziału kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką (zaledwie 1 punkt procentowy w okresie 2015-2020). Dr Knapińska mówiła, że wciąż na polskich uczelniach widoczne są duże różnice pomiędzy płciami. Na publicznych uczelniach technicznych trzy najpopularniejsze kierunki wśród kobiet w roku akademickim 2019/2020 to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (98 proc.) oraz zoofizjoterapia (95 proc). Z kolei mężczyźni mają zdecydowaną przewagę liczebną na takich kierunkach, jak elektrotechnika, automatyka i informatyka przemysłowa oraz mechatronika pojazdów (po 93 proc. na każdym z wymienionych). Tymczasem rozwój gospodarek i społeczeństw wymaga udziału wszystkich grup społecznych. Jeśli zależy nam na tym, by Polska rozwijała się gospodarczo, powinniśmy zwiększać udział kobiet w tworzeniu innowacji. Tylko bowiem równe czerpanie z różnych doświadczeń przyniesie korzyści nam wszystkim – zakończyła prezentację raportu dr Knapińska.

Dostęp do wydarzenia na platformie GRIP: https://online.dziewczynynapolitechniki.pl/.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt