MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, przyjęli rezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”.

– Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej oznacza wzmocnioną i pogłębioną współpracę między naszymi sześcioma uczelniami badawczymi. To gwarancja wyższego poziomu wzajemnych relacji – powiedział prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze i przewodniczący Rady Zarządzającej 4EU+.

By nadać współpracy ramy prawne, uczelnie członkowskie 4EU+ postanowiły zarejestrować Sojusz jako stowarzyszenie not-for-profit z siedzibą w Heidelbergu. Będzie ono zarządzać wspólnymi funduszami 4EU+ i podtrzymywać stosunki prawne z osobami trzecimi w imieniu Sojuszu (dotyczące np. zatrudnienia pracowników 4EU+ czy umów z usługodawcami). Posłuży też jako platforma do przechowywania wspólnych danych. Stowarzyszenie będzie właścicielem wspólnie pozyskanych lub stworzonych zasobów (materialnych i niematerialnych).

– Sojusz 4EU+ jako osobowość prawna będzie dążył do rozwoju swoich strategicznych celów związanych z realizacją nowych i przynoszących wspólne korzyści badań, szkolnictwem wyższym i innowacjami, a także poszerzeniem naszych wspólnych przyszłych możliwości w prawdziwie europejskim społeczeństwie – powiedział prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu.

Prof. Henrik Wegener, rektor Uniwersytetu w Kopenhadze, zwrócił uwagę na szansę postępu we współpracy 4EU+ z partnerami zewnętrznymi: – Nadanie Sojuszowi osobowości prawnej jest kolejnym ekscytującym krokiem w kierunku wzmocnienia relacji z naszymi najbliższymi europejskimi partnerami. Z niecierpliwością czekamy na ten nowy etap, zobowiązując się do wspierania ciągłego doskonalenia europejskich badań i edukacji.

W związku z utworzeniem stowarzyszenia w Heidelbergu powstanie Sekretariat Generalny 4EU+, który przejmie obowiązki centralnego biura Sojuszu w Paryżu. Sekretariat będzie oferował wsparcie wszystkim członkom Sojuszu i ułatwi wymianę doświadczeń oraz informacji.

– Współpraca w Sojuszu odbywa się na kilku poziomach: pomiędzy lokalnymi biurami 4EU+, w stałych grupach roboczych, w zespołach poszczególnych Work Package, w Komitetach Programowych obszarów flagowych (flagshipów) 4EU+ oraz w organach zarządczych Sojuszu. Współpraca stanowi podstawę działalności 4EU+, napędzanej przez uzupełniające się kompetencje i aktywność zespołów ze wszystkich uczelni członkowskich – wyjaśnia Isabelle Kratz, sekretarz generalny 4EU+, dodając: – Wartość dodaną stowarzyszenia można podsumować następująco: uproszczenie, łączenie, widoczność, dostępność, efektywność. Związana jest z tym jedna z misji Sekretariatu Generalnego, który będzie koordynował prace stowarzyszenia.

Na spotkaniu dyrektorów generalnych ds. szkolnictwa wyższego, prof. Jean Chambaz, rektor Uniwersytetu Sorbońskiego, również odniósł się do powstania stowarzyszenia 4EU+, mówiąc: – Dostrzegamy niezwykły entuzjazm i zaangażowanie w naszych społecznościach. Są one gotowe do tworzenia ambitnego sojuszu i głębszej współpracy międzynarodowej. 4EU+ jest budowane nie  tylko przez rektorów, ale przez nauczycieli, badaczy, studentów i pracowników. Jak widać, ten eksperyment już działa, jednak ta podróż jeszcze się nie kończy.

Źródło: https://www.uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt