MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings. W klasyfikacji ogólnej znalazło się 1115 uczelni z 94 krajów lub regionów.

Jest to dopiero trzecia edycja rankingu, ale jego popularność szybko rośnie.  Świadczy o tym chociażby znaczny wzrost liczby uczestników. W edycji 2020 było ich 768, a w 2019 zaledwie 450. Liczba polskich uczelni wzrosła w tych edycjach z jednej do 12. 

THE Impact Ranking uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) stanowiących podstawę przyjętej przez ONZ tzw. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W metodologii rankingu uwzględniono zarówno  wskaźniki zdefiniowane w obszarach, które znamy z tradycyjnych rankingów (badania i kształcenie), jak i wskaźniki nowe, dotyczące sposobu zarządzania uczelnią w aspekcie związanym z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju oraz zasięgiem tych działań.

W zestawie Top-10 najlepszych uczelni w rankingu dominuje Australia. Niemniej jednak, pierwsze miejsce należy do University of Manchester. Uczelni brytyjskiej udało się zdetronizować University of Auckland, zwycięzcę dwóch poprzednich edycji. Dwa kolejne miejsca na podium należą do uczelni australijskich: University of Sydney i RMIT University.

Ranking THE Impact zyskuje popularność także w Polsce. W pierwszej edycji w 2019 roku w zestawieniu został sklasyfikowany jedynie Uniwersytet Warszawski, w 2020 roku było w klasyfikacji ogólnej 5 polskich uczelni, a w edycji bieżącej – już 12. Niestety, w porównaniu do zeszłorocznej edycji cała piątka dość mocno spadła. Żadnej polskiej uczelni nie udało się wejść do pierwszej 600. Warto mieć jednak na uwadze, że liczba uczelni, które zgłosiły  się do rankingu znacząco wzrosła i zeszłoroczne lokaty było trudno utrzymać. Najbliższa temu była Politechnika Gdańska, która spadła tylko o jedną grupę niżej, w przypadku pozostałych uczelni ten spadek był bardziej dotkliwy.

Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny zajęły miejsca w przedziale 601-800. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Wrocławski zostały sklasyfikowane w przedziale 801-1000, a Politechnika Warszawska - na pozycji 1000+.

Choć wyniki klasyfikacji głównej na pewno nie zaspakajają naszych ambicji, to jednak to, co widzimy w zestawieniach szczegółowych, odrębnych dla 17 celów SDG napawa optymizmem - 4 polskie uczelnie znalazły się w przedziale 101-200. Na prowadzenie wysuwa się Gdańsk – Uniwersytet Gdański został sklasyfikowany w tym przedziale w celach 11 i 14, a Politechnika Gdańska – w celach 9 i 13. Warszawski Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany w przedziale 101-200 w celu 3, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – w celu 15.

Polskie uczelnie zaznaczyły także swoją obecność w przedziale 201-300 (Uniwersytet Wrocławski w celu 15, Politechnika Wrocławska i Politechnika Łódzka w celu 8, Uniwersytet Warszawski w celu 5 i 10, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w celu 10, a Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – w celu 11). A zatem, jak widać, jesteśmy na dobrej drodze.

Żeby wystartować w rankingu należało zgłosić się w obowiązkowym celu 17 - PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW oraz wybrać minimum 3 inne cele. Politechnika Gdańska okazała się polskim rekordzistą, uczelnia zgłosiła swój akces aż w 8 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Mający najwięcej doświadczenia w tym rankingu Uniwersytet Warszawski zgłosił się w 7 celach. Pozostałe polskie uniwersytety startowały najczęściej w 4 lub 5 celach. Najbardziej popularne (nie licząc obowiązkowego celu 17) okazały się cele 4 - DOBRA JAKOSĆ EDUKACJI i 10 - MNIEJ NIERÓWNOŚCI; sklasyfikowano w nich 7 polskich szkół wyższych. Żadna polska uczelnia nie zdecydowała się natomiast na próbę swoich sił w celach 6 - CZYSTA WODA I DOBRE WARUNKI SANITARNE oraz celu 7 - CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA.

 

Komentarz autorki:

Ranking THE Impact bardzo dobrze wpisuje się w najnowsze trendy i oczekiwania społeczne. Udział polskich uczelni w tym rankingu potwierdza, że Cele Zrównoważonego Rozwoju SDG, wskazujące  najważniejsze wyzwania naszych czasów, są ważne dla środowiska akademickiego i że chce ono aktywnie uczestniczyć w budowaniu lepszego świata. Mimo że w klasyfikacji ogólnej liczyliśmy na lepsze wyniki, to cieszmy się tym, co udało się uzyskać w klasyfikacjach celów szczegółowych, a tutaj jesteśmy widoczni!

Można ten ranking krytykować i spotyka się on z takimi ocenami. Można jednak, tak jak zrobiło dwanaście uczelni, spróbować w nim swoich sił pokazując w ten sposób, że realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, troska o planetę i dobrą jakość życia jej mieszkańców jest dla nas ważna – i warto angażować w te działania swoje otoczenie.

Te 12 uczelni na tę drogę weszło. Niektóre maszerują pewnym krokiem, innym jeszcze tej pewności brakuje. Trzymamy jednak kciuki za to, by poruszały się po tej drodze pewniej i szybciej, bo, jak widać po zestawieniach szczegółowych, dobrze rokują. Czekamy też na kolejną edycję rankingu. Przed nami wciąż wiele do zrobienia, ale w tym rankingu nie ma przegranych!

Justyna Kopańska

Więcej informacji o rankingu

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt