MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

11 sesji panelowych, 40 mówców, dwa raporty specjalne i dwie gale nagród – to najkrótsza charakterystyka XV konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", która odbędzie się 26-27 kwietnia online.

Wśród mówców prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji, prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i kilkunastu rektorów z uczelni KRASP oraz szefowie organizacji zaangażowanych w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego (NAWA , FRSE, KRD, PS RP, IROs Forum, PRom i innych).

Konferencja organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Umiędzynarodowienie było i jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. W Polsce od lat zwiększała się liczba programów studiów w językach obcych i rosła liczba studiujących u nas obcokrajowców. Aż nastał rok 2020, który zmusił wszystkich do przejścia metamorfozy w krótkim czasie. Gdzie jesteśmy teraz? Co z umiędzynarodowieniem w świecie ogarniętym pandemią? Jakie następne kroki powinny podjąć uczelnie, żeby nie zmarnować wielu lat pracy nad umiędzynarodowieniem?

Podczas konferencji będziemy rozmawiać o tym, jak rozwijać internacjonalizację podczas, ale także po pandemii. Sięgniemy do globalnych doświadczeń, aby wypracować odpowiedzi użyteczne tu i teraz. Wyłaniają się kontury post-covidowego kształtu internacjonalizacji: pogłębione partnerstwa naukowe, ale ze staranniej dobranymi partnerami; mniej podróżowania, ale zarazem globalna dostępność wykładów…

Digitalizacja i e-learning zostały oczywistym must-have dla uczelni. Ale pojawiło się pytanie, jak zapewnić jakość kształcenia na odległość? Na ile doświadczenia mobilności wirtualnej i przejścia na e-marketing będą do przeniesienia na okres po pandemii?

Inna kwestia: czy prawidłowo zredefiniowaliśmy rynki edukacyjne - czy pogodzić globalny zasięg procesu dydaktycznego z nieuchronnymi ograniczeniami geograficznymi w fizycznym przemieszczaniu się studentów? Czy regionalizacja internacjonalizacji nie zdeformuje jej charakteru? Kluczowe z pytań: jak prowadzić nasze polskie sprawy w tej sytuacji?

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ponad 700 osób. Tradycyjnie, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, odbędzie się po raz jedenasty Gala Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego 2021. A po raz czwarty wręczone zostaną Nagrody Środowiskowe "Gwiazdy Umiędzynarodowienia". Uhonorują one osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym udział w obradach, zrezygnowano w tym roku z opłat konferencyjnych. Rejestracja i program: www.studyinpoland.pl/konferencja2021

Konferencję będzie transmitowana live na FB, youtube, www.perspektywy.pl i www.studyinpoland.pl

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt