MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W szczególności zapraszamy do udziału w „sesji rektorskiej” - ze znakomitym gronem uczestników!

Z zapowiedzi sesji można się dowiedzieć, że „Głównymi podmiotami realizującymi procesy umiędzynarodowienia, a zarazem ich beneficjentami są uczelnie. Nowe władze rektorskie, wybrane wiosną 2020, stanęły przed wyzwaniami o niewyobrażalnym wcześniej charakterze, komplikacji i stopniu odpowiedzialności. Jak radzą sobie z wymogami utrzymania bezpiecznej pracy uczelni, a zarazem zapewnieniem warunków do rozwoju badawczego i dydaktycznego, których immanentną cechą jest internacjonalizacja? Jak widzą przyszłość umiędzynarodowienia – z perspektywy swojej uczelni i systemu szkolnictwa wyższego w Polsce?”

Sesja odbędzie się 26 kwietnia o godz. 15:00. Rejestracja: www.studyinpoland.pl/konferencja2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt