MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Prezentujemy laureatów czwartej edycji Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia". Finałowa gala odbyła się w tym roku wirtualnie 26 kwietnia podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", zorganizowanej wspólnie przez KRASP, Perspektywy i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

- W dążeniu do zwiększenia internacjonalizacji polskich uczelni nigdy nie możemy osiąść na laurach, to bezustanna praca - powiedział podczas gali laureat Nagrody Specjalnej Distinguished Star prof. Wiesław Banyś. - Dlatego tę nagrodę traktuję jako zobowiązanie do dalszego wysiłku. I choć pandemia wszystkim nam utrudniła życie, utrudniła działanie, to nie zmieniła jednego: umiędzynarodowienie polskich uczelni to rzecz naturalna, nigdy bowiem nauka nie będzie narodowa. Tylko traktując ją globalnie, współpracując ze sobą, będąc otwartym na innych, na inne punkty widzenia, na nowe sposoby rozwiązywania problemów, pokonamy globalne trudności.

Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. - Nagroda promuje osoby, które w najpełniejszy możliwy sposób ucieleśniają pewne ważne wartości. To istotne wyróżnienie dla środowiska, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość - podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, członek Kapituły Nagrody.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla ludzi, którzy zajmują się umiędzynarodowieniem "praktycznie" - w działach rekrutacji i marketingu oraz podczas zajęć dydaktycznych z obcokrajowcami - a także wybitnych badaczy umiędzynarodowienia. W ubiegłym roku wprowadzono nową kategorię: Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star. Tradycyjnie przyznawana jest również nagroda Wybitna Gwiazda - Distinguished Star, za całokształt zasług, którą wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Środowiskową - której przewodniczy prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej - składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia: MEiN, KRASP, FRSE, NAWA, CPB UE, KRD, PS RP, IROs Forum, PRom, ESN Polska i Fundacji Perspektywy.

W edycji 2021 Kapituła nagrodziła następujących laureatów:

W kategorii Distinguished Star - Nagroda Specjalna za całokształt osiągnięć:
prof. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski

Językoznawca o specjalności językoznawstwo ogólne i językoznawstwo stosowane, zawodowo związany z Uniwersytetem Śląskim. Przez dwie kadencje (w latach 2008-2016) był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2012-2016 przewodniczył Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a w latach 2015-2019 był członkiem zarządu European University Association. Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Profesor Banyś uważa, że w nauce nieistotne są kierunki geograficzne współpracy, najważniejsze jest, by współpracować z partnerami, z którymi można rozwiązać najważniejsze i najpilniejsze problemy, jakie stoją przed nauką w konkretnych dyscyplinach.

W kategorii Management Star
Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Uniwersytet Jagielloński

Fizyk jądrowy, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na swojej Alma Mater pełni funkcje pełnomocnika rektora ds. współpracy w ramach Una Europa oraz przewodniczącego zespołu koordynującego Inicjatywę Doskonałości - Uniwersytet Badawczy. W latach 2012-2020 był prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Pełni funkcję członka Dyrekcji-Skarbnika zrzeszenia Uniwersytetu Europejskiego Una Europa, a także reprezentanta UJ w Europejskiej Sieci Uniwersytetów Badawczych The Guild. Profesor Stanisław Kistryn twierdzi, że umiędzynarodowienie to doskonałe narzędzie pomocne w lepszej realizacji wszystkich celów zapisanych w misji uczelni.

W kategorii Teaching Star
dr inż. Justyna Trojanowska, Politechnika Poznańska

Absolwentka kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania (dzisiaj: Wydział Inżynierii Mechanicznej) Politechniki Poznańskiej, od 2012 r. pracuje na tej uczelni. Obecnie pełni m.in. funkcję prodziekana ds. współpracy z gospodarką na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i członka zespołu ds. międzynarodowych oraz członka komisji rekrutacyjnej cudzoziemców.

W kategorii Marketing Star
Paulina Boroń-Kacperek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolwentka politologii ze specjalnością europeistyka na Uniwersytecie Opolskim, stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu oraz Fundacji Edukacyjnej Roberta Boscha. Od 2013 r. jest związana z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Rekrutacji. Od wielu lat koordynuje na uczelni program Study in Wrocław.

W kategorii Research Star
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. WSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Specjalistka z zakresu zarządzania innowacjami, kompetencjami, przywództwa, zrównoważonego rozwoju. Studia ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jest profesorem w Katerze Zarządzania Akademii WSB. Związana z Akademią WSB od roku 1997., obecnie pełni m.in. funkcję prorektora ds. nauki i kształcenia. Należy m.in. do Academy of Management, American Marketing Association i European Women Rectors Association.W jej karierze naukowej tematy związane z budowaniem międzynarodowych programów kształcenia, procesem internacjonalizacji uczelni, budowaniem międzynarodowych konsorcjów naukowych były istotne "od zawsze".

W kategorii Rising Star
Anton Blazheiev, Politechnika Lubelska

Absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Fundacji Jana Pawła II, od 2017 r. zatrudniony w Politechnice Lubelskiej w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego. Aktywny w programie Study in Lublin - rekrutuje studentów zagranicznych na studia na lubelskich uczelniach. Od lat związany z Centrum Wolontariatu w Lublinie i Stowarzyszeniem Solidarności Globalnej, koordynował program wolontariacki na rzecz uchodźców "W Drodze", był wolontariuszem i tłumaczem podczas misji w Gruzji i Białorusi. Od kilkunastu lat działa też jako lokalny przewodnik przybliżający zagranicznym gościom historię Lublina.

W kategorii Public Diplomacy Star
prof. Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski

Twórca Instytutu Europy Wschodniej, działacz ruchu podziemnego, więzień polityczny - wyrok w roku 1985. Jest pomysłodawcą i współtwórcą funkcjonującego od 30 lat Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa wielu uczelni, jest honorowym profesorem najbardziej uznanego ukraińskiego uniwersytetu - Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Jest również koordynatorem rządowych programów stypendialnych, m.in. dyrektorem Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. Motorem działań prof. Malickiego jest poczucie misji rozumiane w duchu takich autorytetów jak Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, czy Jerzy Giedroyć, których poznał i których wiernym uczniem siebie nazywa.

Partnerem Nagrody w kategorii Rising Star oraz Research Star są EduInspiracje - konkurs organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Nagrody Teaching Star i Marketing Star ufundowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Sylwetki laureatów Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia i informacje o konkursie www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl
Ebook: http://studyinpoland.pl/ebook/gwiazdy2021

Dodatkowe informacje:
Anna Wdowińska, Perspektywy
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 609 999 514

Partnerzy konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021":

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2021

Ebook: http://studyinpoland.pl/ebook/gwiazdy2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt