MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Niemal 2000 zarejestrowanych uczestników, prawie 15 tysięcy odwiedzających wydarzenie na Facebooku i blisko 2400 widzów na kanale YouTube „Perspektyw” – to kilka liczb, jakimi można podsumować Ogólnopolski Dzień Otwarty „Kierunki przyszłości”, który 22 kwietnia zorganizowany został online dzięki wspólnemu wysiłkowi Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz 21 najlepszych uczelni technicznych i uniwersyteckich wydziałów nauk ścisłych.

Partnerem technologicznym tegorocznego Dnia Otwartego przeprowadzonego w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!” był Huawei Polska.

O wadze akcji „Perspektyw” i KRPUT najlepiej świadczą słowa Anny Schmidt, Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, która objęła patronatem Ogólnopolski Dzień Otwarty online. Minister stwierdziła: Akcje promujące wśród kobiet studia na kierunkach technicznych, służące zwróceniu uwagi na społeczny potencjał kobiet, niedoreprezentowanych na uczelniach i w zawodach technicznych zasługują na szerokie propagowanie i poparcie.

Dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, otwierając Ogólnopolski Dzień Otwarty online Kierunki przyszłości 2021 mówiła: Choć pandemiczny rok stanowił dla nas wszystkich ogromne wyzwanie i przyniósł wiele problemów, to jednocześnie przyczynił się do przyspieszenia rozwoju technologicznego świata.

Z kolei prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, przewodniczący KRPUT i rektor Politechniki Poznańskiej, zauważył: Dziś istotne jest czerpanie z różnych doświadczeń, zachowanie balansu, który jest twórczy i pomaga rozwijać kreatywne rozwiązania. Ale bez względu na płeć ważne jest, by pokazywać jakość, i to pozwoli nam wszystkim tworzyć lepszą przyszłość. Istotne jest, byśmy wszyscy po ludzku spojrzeli na siebie, co w dobie pandemii szczególnie się liczy, bo technologii nie można tworzyć w oderwaniu od ludzi ani w oderwaniu od ich różnorodnych potrzeb. Niech więc piękne nauki ścisłe będą rozwijane w otoczeniu piękna pań, ale też piękna panów.

Oprócz KRPUT partnerem tegorocznego wydarzenia był Huawei. Przedstawiciel jednej z największych firm technologicznych świata, Ryszard Hordyński, Director Strategy and Communications, Huawei Polska, tłumaczył w czasie otwarcia: Zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę „Perspektyw” z trzech powodów. Po pierwsze, ponieważ wspomagamy działania edukacyjne. Po drugie, bo angażujemy się w inicjatywy CSR i walczymy z wszelkimi rodzajami wykluczenia. Wreszcie po trzecie, ponieważ bardzo mocno zwracamy uwagę na cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Bardzo byśmy chcieli, by liczba dziewczyn w nowych technologiach była większa i dziś zachęcamy, byście mimo ciężkich studiów na kierunkach technicznych i ścisłych, podjęli to wyzwanie, bo po trudach nauki czeka was bardzo atrakcyjna ścieżka kariery.

W czasie wydarzenia zaprezentowany został najnowszy raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Opracowanie pt. Kobiety na politechnikach 2021 omówiła dr Anna Knapińska z OPI PIB. Autorka raportu zwracała uwagę m.in. na niskie tempo wzrostu udziału kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką (zaledwie 1 punkt procentowy w okresie 2015-2020). Dr Knapińska mówiła, że wciąż na polskich uczelniach widoczne są duże różnice pomiędzy płciami. Na publicznych uczelniach technicznych trzy najpopularniejsze kierunki wśród kobiet w roku akademickim 2019/2020 to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (98 proc.) oraz zoofizjoterapia (95 proc). Z kolei mężczyźni mają zdecydowaną przewagę liczebną na takich kierunkach, jak elektrotechnika, automatyka i informatyka przemysłowa oraz mechatronika pojazdów (po 93 proc. na każdym z wymienionych). Tymczasem rozwój gospodarek i społeczeństw wymaga udziału wszystkich grup społecznych. Jeśli zależy nam na tym, by Polska rozwijała się gospodarczo, powinniśmy zwiększać udział kobiet w tworzeniu innowacji. Tylko bowiem równe czerpanie z różnych doświadczeń przyniesie korzyści nam wszystkim – zakończyła prezentację raportu dr Knapińska.

Zarejestrowane uczestniczki i uczestnicy tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Otwartego, korzystając z platformy GRIP, mogli oprócz obserwowania debat na żywo (rozmowy poświęcone kierunkom przyszłości i prowadzone ze studentkami informatyki, nawigacji, lotnictwa, ochrony środowiska, telekomunikacji, matematyki, cyberbezpieczeństwa, nanotechnologii i in.) wziąć udział w 18 różnych warsztatach prowadzonych w czterech głównych ścieżkach tematycznych (IT i programowanie; Doświadczenia i eksperymenty; Nowe technologie; Kompetencje przyszłości i planowanie kariery); uczestniczyć w spotkaniach mentoringowych (30-minut 1:1 ze studentkami, które odpowiadały na wszelkie pytania i wątpliwości licealistek i „technikalistek” marzących o określonym kierunku studiów technicznych czy ścisłych); zapisać się do Akademii Edukatorów (specjalne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, nakierowujące na motywacyjną pracę z uczennicami liceów i techników); a wreszcie odwiedzić Strefę Kariery (przestrzeń prezentacji wirtualnych stoisk uczelni technicznych i wydziałów ścisłych z całej Polski).

Dzięki bogatemu merytorycznie programowi wydarzenia mogły zostać osiągnięte nakreślone z góry cele akcji, czyli „zainspirowanie młodych ludzi do wyboru studiów, które pozwolą im zdobyć zawód nie tylko zawsze poszukiwany na rynku, kluczowy dla gospodarki i mający wpływ na przyszłość świata, ale i umożliwiający świadczenie pracy zdalnie oraz łączący twardą wiedzę z kompetencjami przyszłości”, jak jeszcze przed 22 kwietnia mówiła dr Siwińska.

Opr. MT

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt