MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W 2020 roku ponad 24% zagranicznych studentów bułgarskich uczelni pochodziło z Grecji. W dalszej kolejności byli to studenci z Wielkiej Brytanii (16,1%), Niemiec (9,2%), Ukrainy (7%) i Macedonii Północnej (6,1%).

Krajowy Instytut Statystyczny (NSI) podał, że zagraniczni studenci w Bułgarii wybierali głównie studia związane z nauką o zdrowiu, przy czym 61,2% z nich studiowało specjalności w tej dziedzinie, a 48% studiowało medycynę. W roku akademickim 2019/2020 roku na bułgarskich uniwersytetach studiowało łącznie 16 678 zagranicznych studentów, co stanowi wzrost o 2,4% w porównaniu z rokiem akademickim 2018/2019 i o 29,1% w porównaniu z rokiem akademickim 2016/2017.

Cudzoziemcy stanowili 9,3% ogólnej liczby doktorantów. W sumie, w Bułgarii kształciło się 608 doktorantów, którzy przybyli z zagranicy. Najwięcej osób pochodziło z Grecji (17,3%), Macedonii Północnej i Kosowa (po 9,4%), Izraela (8,7%) oraz Albanii (8,1%).

Opr. MTA

Źródło: https://sofiaglobe.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt