MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uczelnia udostępnia prawie 2 tysiące miejsc na 28 kierunkach, wśród nich są kierunki – liderzy krajowych rankingów: nauki o żywności oraz geodezja i kartografia w rankingu Perspektyw zajmują pierwsze miejsca w swoich kategoriach; weterynaria na UPWr jest od lat w czołówce tego rankingu (w roku 2020 zajęła 2.miejsce, rok wcześniej – pierwsze); zootechnika jest w najnowszym zestawieniu na miejscu 3. w Polsce.

W ubiegłym roku na UPWr najbardziej obleganymi kierunkami były: żywienie człowieka i dietetyka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska oraz biotechnologia.

Paulina Boroń – Kacperek, dyrektorka biura rekrutacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zwraca uwagę maturzystów na takie kierunki jak budownictwo, rolnictwo czy odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.  - W tych branżach nadal brakuje specjalistów, a UPWr daje znakomite przygotowanie zawodowe – mówi.

Nowością w ofercie UPWr jest agroinżynieria, kierunek który łączy nowoczesne techniki i technologie z rolnictwem i produkcją rolną. – Mamy zaawansowane zaplecze techniczne i badawcze oraz wykwalifikowaną kadrę, więc te studia dobrze przygotują do podjęcia pracy w branżach o charakterze technicznym – mówi dyr. Paulina Boroń – Kacperek. W programie szczególny nacisk położono na przedmioty z zakresu elektrotechniki, automatyki, działania i budowy maszyn rolniczych oraz techniki pojazdowej.

System elektronicznej rejestracji i szczegółowe informacje są na stronie uczelni https://rekrutacja.upwr.edu.pl/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt