MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Obligacje przekazane uczelniom i międzynarodowym instytutom naukowym w 2019 r. będą podlegać wykupowi przez Skarb Państwa 25 maja br.

Przypomniano, że papiery wartościowe zostały przekazane uczelniom oraz międzynarodowym instytutom naukowym w 2019 r. na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodano, że zgodnie z treścią listów emisyjnych nr 25/2019 oraz 43/2019, już 25 maja tego roku obliogacje zostaną wykupione przez Skarb Państwa.

Ministerstwo Finansów wskazało, że uczelnia lub międzynarodowy instytut naukowy, które nie sprzedały obligacji przed terminem ich zapadalności, w momencie wykupu otrzymają kwotę odpowiadającą wysokości wartości nominalnej, czyli 1000 złotych za każdą sztukę.

"Niewątpliwie środki pozyskane tą drogą pozwalają na realizację wielu przedsięwzięć naukowych i projektów w obszarze inwestycji" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

MF dodało, że wykup dotyczy obligacji serii OB0521, które następnie zostały zasymilowane z obligacjami OK0521.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt