MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Ponad 7 tysięcy najmłodszych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych - którzy uzyskali tytuł lub stopień naukowy w ciągu ubiegłych czterech lat – otrzymało zaproszenie z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy do wzięcia udziału w badaniu opinii akademickiej na temat poziomu kształcenia w polskich szkołach wyższych.

Wyniki tego badania są podstawą jednego z kluczowych wskaźników (prestiż uczelni) wchodzących w skład metodologii Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, który opublikowany zostanie w tym roku po raz 22.

Respondenci zostaną poproszeni o wskazanie dziedziny i dyscypliny nauki, którą reprezentują oraz kierunku studiów najbardziej zbliżonego do Pana/Pani profilu naukowego. Każdy będzie mógł wskazać po kilka najlepszych uczelni w trzech grupach: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych oraz publicznych uczelni zawodowych. Wypełnienie Ankiety nie powinno zająć więcej niż 5-7 minut. Uwaga: nie będzie można oddawać głosów na szkołę wyższą , w której respondent jest zatrudniony.

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą: prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły, prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, prof. Józef Garbarczyk, b. przewodniczący KRePSZ, prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT, prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM,  Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Pełne wyniki Rankingu zostaną ogłoszone w połowie czerwca br. Tradycyjnie Ranking będzie prezentował klasyfikację uczelni zarówno w zestawieniu zbiorczym (oddzielnie uczelnie akademickie, niepubliczne i publiczne uczelnie zawodowe), jak i w 73 kierunkach studiów.

www.ranking.perspektywy.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt