MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Interesuje Cię kariera badacza na najlepszych uczelniach na świecie? Szukasz wymagającej szkoły doktorskiej prowadzonej przez jedną z najlepszych szkół biznesu w Europie Środkowej, będącej jednocześnie jednym z najlepszych ośrodków badawczych w tym regionie? Jeśli tak, szkoła doktorska w obszarze nauk społecznych prowadzona w Akademii Leona Koźmińskiego to oferta dla Ciebie. 

Edukacja w szkole doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego odbywa się w języku angielskim w trybie stacjonarnym i jest bezpłatna. Doktoranci już od pierwszego miesiąca studiów mogą liczyć na stypendium w wysokości ok. 2350 zł brutto.

Idealny kandydat do szkoły doktorskiej na Akademii Leona Koźmińskiego:

  • jest ambitny
  • planuje swój rozwój zawodowy w obszarze badań w obszarze nauk społecznych
  • potrafi analizować złożone problemy i zagadnienia
  • cechuje się biegłą znajomością j. angielskiego
  • ma udokumentowane wybitne wyniki w nauce osiągnięte w przeszłości
  • ma stopień magistra w dziedzinie nauk społecznych, prawnych lub pokrewnych.

Oprócz posiadania udokumentowanych świetnych wyników w nauce, kandydaci do szkoły doktorskiej powinni także interesować się badaniami naukowymi. Na studia przyjmowani są absolwenci różnych kierunków (takich jak np. zarządzanie, finanse, ekonomia, prawo, studia inżynierskie, psychologia, czy inne kierunki pokrewne), którzy mają zamiar przyczynić się do znaczącego rozwoju dziedziny nauk społecznych w zakresie zarówno teoretycznym jak i metodologicznym poprzez swoją działalność badawczo-naukową.

Więcej informacji:  http://bit.ly/szkola_doktorska_alk_2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt