MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W sobotę 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyły się zawody III stopnia (ogólnopolskie zawody finałowe) rozgrywanej w bieżącym, 2020/2021, roku szkolnym 47 Olimpiady Wiedzy Technicznej.

W finałach wzięło udział 39 uczniów, w tym w tym jedna dziewczyna, Katarzyna Ortenburger - reprezentantka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zawody polegały na rozwiązaniu jednego z dwóch zaproponowanych zadań oraz problemu technicznego z wybranej grupy tematycznej.

Najlepszy z zawodników tegorocznych finałów, otrzyma tytuł laureata z nr 929. Tylu bowiem laureatów zdobyło dotychczas ten tytuł od pierwszej edycji Olimpiady.

Olimpiada została powołana w 1974 r. Jej organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT). Olimpiadą kieruje Komitet Główny, któremu przewodniczy prof. Stanisław Wincenciak z Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednim organizatorem tegorocznych zawodów był Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody OWT są trzystopniowe. Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) polegały na rozwiązaniu na platformie elektronicznej zestawu testów i kilku prostych zadań. W zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych), zawodnicy rozwiązywali zadania w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Zawartość zadań dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

Zawartość merytoryczna tematów skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

Więcej o OWT na stronie www.owt.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt