MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Liczba studentów zagranicznych wzrosła na Węgrzech od 2013 roku o ponad dwie trzecie. W roku akademickim 2019/2020 wynosiła 38 000. Cel, jakim jest wzrost liczby obcokrajowców na uczelniach do 40 000 w 2023 roku jest zatem bliski zrealizowania.

Jak wynika ze strategii rządowej, węgierskie uczelnie mają odgrywać kluczową rolę w badaniach, rozwoju i innowacji oraz wzmacniać współpracę z biznesem oraz międzynarodowymi instytucjami. Sekretarz stanu Tamas Schanda wyraził nadzieję, że pomimo chwilowego zastopowania przez pandemię napływu obcokrajowców na węgierskie uczelnie, powrót do nauki stacjonarnej umożliwi dalszy wzrost ich liczby. Jednocześnie podkreślił rolę, jaką w tym aspekcie odgrywa program stypendialny „Stipendium Hungarikum”, który wspiera studentów zagranicznych.

Opr. MTA

Źródło: https://www.budapesttimes.hu

27.05.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt