MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK po raz kolejny została wybrana członkinią zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, uzyskując największą liczbę głosów ze wszystkich kandydatów.

Pracując w poprzedniej kadencji na rzecz Towarzystwa prof. Żbikowska m. in. współorganizowała seminarium naukowe pt. „Marketing w czasie pandemii. Konsekwencje dla nauki i praktyki gospodarczej” i przygotowała opinię dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na temat zasadności włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nowej kwalifikacji rynkowej „Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)”.

Prof. Żbikowska brała również udział w tworzeniu „Kodeksu środowiska naukowego marketingu”. Kodeks ten określa zasady i wartości, jakimi kierują się przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, reprezentujący marketing jako obszar swoich zainteresowań naukowo-badawczych.

W planach nowego zarządu PNTM jest nawiązanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami zagranicznymi.

Celem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu jest nie tylko popularyzacja wiedzy z zakresu marketingu i integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, ale także monitorowanie badań naukowych z zakresu marketingu prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i upowszechnienie wyników tych badań.

Towarzystwo co roku organizuje konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Warto wspomnieć, że studenci kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kilkukrotnie byli laureatami tego konkursu.

Źródło: https://uek.krakow.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt