MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Podobnie jak przed rokiem, uroczyste ogłoszenie wyników najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 odbędzie w formule tradycyjnej (żegnaj online!) w Centrum Olimpijskim w Warszawie, w najdłuższym dniu w roku, czyli 22 czerwca. Opublikowane zostaną: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Kierunków Studiów, Rankingów Uczelni Niepublicznych i Ranking Publicznych Uczelnie Zawodowych.

Zanim zaprosiliśmy polskie uczelnie do udziału w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, przeanalizowaliśmy szczegółowo uwagi i wnioski po edycji ubiegłorocznej, która po raz pierwszy uwzględniała stan prawny wprowadzony ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Następnie przeprowadziliśmy cykl konsultacji z regionalnymi i branżowymi konferencjami rektorów, a także poprosiliśmy ekspertów z dziedziny ekonometrii o przygotowanie fachowej oceny metodologii rankingu.

Jednocześnie, aby uzyskać nowe spojrzenie na prowadzone przez nas analizy, zaprosiliśmy w skład Kapituły Rankingu dwóch wybitnych znawców szkolnictwa wyższego, byłych przewodniczących konferencji rektorów: prof. Wiesława Banysia, b. rektora Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącego KRASP oraz prof. Józefa Garbarczyka, b. rektora PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie i przewodniczącego KRePSZ. Jest dla nas zaszczytem, że zaproszenia te zostały przyjęte i nowi członkowie Kapituły aktywnie zabrali się do pracy – między innymi zebrali uwagi i postulaty uczelni akademickich i zawodowych odnośnie ważnych z ich punktów widzenia aspektów metodologicznych i organizacyjnych rankingu.

Uznaliśmy, że okres pandemii i radykalna zmiana sposobu działania szkół wyższych w warunkach „nowej normalności” takiej właśnie pogłębionej analizy wymaga. Dodatkowo, jest to dopiero drugi ranking przygotowywany po wejściu w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, której niektóre rozwiązania (w tym „zniknięcie wydziałów” ze statystyk POL-on) wymusiły niezbędne zmiany w metodologii, zwłaszcza w odniesieniu do Rankingu Kierunków Studiów.

Główny wniosek z tego cyklu działań i debat jest taki, że zmiany wprowadzone do metodologii w ubiegłym roku sprawdziły się. Zarazem potrzebne okazało się doprecyzowanie zasad wyliczenia niektórych wskaźników (o czym poniżej). Kapituła uznała też, że - podobnie jak w przypadku innych rankingów narodowych i globalnych – za wcześnie jeszcze na wprowadzanie do metodologii zmian wywołanych pandemią, gdyż ma ona charakter dynamiczny i trudno określić obecnie z wystarczająca pewnością, które ze zmian, związanych przede wszystkim z nauczaniem zdalnym, będą miały charakter stały oraz jakimi wskaźnikami można byłoby je opisać. Wrócimy do tego jesienią!

 

Perspektywy

www.ranking.perspektywy.pl

28.05.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt