MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Rekordowa liczba respondentów, bo aż 2317 najmłodszych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych wzięło udział w badaniu opinii akademickiej na temat poziomu kształcenia w polskich szkołach wyższych. Daje to rewelacyjny dla tego badań „response rate” w wysokości ponad 27 procent! Dziękujemy za zaufanie! Wyniki tego badania są podstawą jednego z kluczowych wskaźników (prestiż uczelni) wchodzących w skład metodologii Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. 

Respondenci zostali poproszeni przez Fundacje Edukacyjną „Perspektywy” o wskazanie dziedziny i dyscypliny nauki, którą reprezentują oraz kierunku studiów najbardziej zbliżonego do ich profilu naukowego. Każdy mógł wskazać po kilka najlepszych uczelni w trzech grupach: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych oraz publicznych uczelni zawodowych. Nie można było oddawać głosów na szkołę wyższą , w której respondent jest zatrudniony.

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą: prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły, prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, prof. Józef Garbarczyk, b. przewodniczący KRePSZ, prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT, prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM,  Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Pełne wyniki Rankingu zostaną ogłoszone 22 czerwca w Warszawie.

www.ranking.perspektywy.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt