MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


19 polskich uczelni, w tym dwie po raz pierwszy, znalazło się wśród najlepszych na świecie w najnowszej edycji QS World University Rankings 2022, który został opublikowany 8 czerwca br. Wszystkie polskie uczelnie utrzymały swoje pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem, a trzy czołowe przesunęły się o kilka lub kilkanaście miejsc w górę: UW z miejsca 321 na 308, UJ z 326 na 309, a PW z miejsca 511-520 na 501-510. Choć do trzeciej setki rankingu QS jeszcze żadna z naszych uczelni nie weszła, to są bardzo blisko. Ich konsekwentna wspinaczka na rankingowe wierchy napawa optymizmem.

Analiza tegorocznych danych rankingowych upoważnia do stwierdzenia, że źródłem sukcesu polskich uczelni w rankingu QS jest generalnie polepszenie się wskaźnika „Academic Reputation” , co oznacza, że kampania informacyjna promująca udział uczonych w badaniach reputacji, podjęta jesienią ubiegłego roku w ramach International Visibility Project (IntVP) przez MEiN, KRASP i Perspektywy zakończyła się sukcesem! Dziękujemy wszystkim „nieznanym naukowcom” z Polski i zagranicy – zwłaszcza tym, którzy wskazali polskie uczelnie w wypełnianych przez siebie ankietach - za nieignorowanie zaproszeń do udziału w badaniach reputacji!

Przypomnijmy, że wskaźnik „Academic Reputation” ma w QS wagę 40%, decydując w praktyce o „być albo nie być” uczelni w tym rankingu. Polscy badacze ignorowali do tej pory w przeważającej większości zaproszenia do wzięcia udziału w tego typu badaniach. Dlatego podjęliśmy kampanię „Dajmy sobie rankingową szansę”, mającą na celu przekonanie naszej kadry akademickiej do pozytywnego reagowania na zaproszenia kierowane do nich przez międzynarodowe organizacje rankingowe. Cieszymy się, że ten apel spotkał się z szerokim odzewem!

 

Część naszych uczelni odnotowała też kolejne niewielkie polepszenie wskaźnika „Student Staff Ratio, co jest konsekwencją premiowanego przez Ministerstwo poprawiania tego wskaźnika - najbardziej „opłacalny” finansowo dla uczelni w algorytmie dotacji jest wskaźnik 1:12 - 1:13 (liczba studentów na jednego nauczyciela akademickiego); w przypadku uczelni uczestniczących w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wskaźnik ten ma dojść do 1:10. Wpływ „Student Staff Ratio na poprawę pozycji uczelni będzie jednak w kolejnych latach coraz mniejszy, dlatego – aby mieć szanse na awans - należy poprawiać notowania w innych wskaźnikach, zwłaszcza w zakresie publikacji i cytowań, które są tradycyjnie najsłabszym elementem polskich szkół wyższych w rankingu QS.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, liczba polskich uczelni uwzględnionych w rankingu zwiększyła się o dwie. Doszła Politechnika Lubelska (miejsce w grupie 1001-1200) oraz Uniwersytet w Białymstoku (1001-1200). Trzymamy kciuki, żeby nie był to występ jednorazowy!

Liczba polskich uczelni w rankingu QS rośnie systematycznie. W roku 2018 było ich 14, w 2019 – 16, w 2020 – 17, a obecnie jest ich 19. Choć zauważyć też należy, że liczba uczelni objętych rankingiem QS zwiększyła się w tym okresie z 1010 w roku 2018 do 1300 obecnie.

Uniwersytet Warszawski poprawił w tym okresie swoja pozycję z 394 w roku 2018 do 308 obecnie. Uniwersytet Jagielloński z pozycji 411 przesunął się na 309, a Politechnika Warszawska z grupy 601-650 awansowała do grupy 501-510. To imponujące osiągnięcia.

QS World University Rankings należy – razem z Rankingiem Szanghajskim, THE World University Rankings i US News Global University Ranking - do czterech najpopularniejszych tego typu zestawień na świecie. Poprawa międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni i ich pozycji w rankingach z grupy Big-4 jest jednym z celów International Visibility Project prowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu DIALOG. W projekcie uczestniczy 20 polskich szkół wyższych, z których 12 znalazło się w tegorocznym rankingu QS. Strona projektu: www.IntVP.edu.pl

Metodologia QS World University Rankings 2022 obejmuje takie kryteria jak reputacja uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim i wśród pracodawców, dostępność kadry dla studentów, cytowania oraz stopień umiędzynarodowienia kadry i studentów.
Strona rankingu: https://www.topuniversities.com

- Bardzo cieszy konsekwentne utrzymywanie i poprawianie pozycji polskich uczelni w rankingu QS – uważa Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, wiceprezydent międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. – Sukces w rankingu nigdy nie jest „blitzkriegiem” - to uparta wspinaczka, w której pokonywanie każdego kolejnego progu wymaga wielkiego wysiłku. Dobrze, że nasze uczelnie zdecydowały się taki wysiłek podjąć!

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave