MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeuszem Kościńskim podpisali list intencyjny w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów.

Wykładowcami będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści. Uczelnia będzie kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, oferując zarówno studia o profilu praktycznym i specjalistycznym. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt praktyczny edukacji, m.in. poprzez praktyki zawodowe w jednostkach podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej. Uczelnia będzie też stanowić forum dialogu o finansach publicznych oraz będzie prowadzić badania z zakresu administracji skarbowej, analizy podatkowe i działalność wydawniczą. Celem postawionym uczelni jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i KAS.

Oczekiwanym korzyściami z utworzenia szkoły wyższej resortu finansów są przede wszystkim: rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami. Zgodnie z założeniem uczelnia miałaby kształcić kadry na potrzeby resortu finansów w formie studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia. Zakłada się też prowadzenie badań z zakresu administracji skarbowej i rozwijanie działalności badawczej przez organizowanie sympozjów i konferencji naukowych. W kształceniu o profilu praktycznym ważną rolę będą odgrywać praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych. Utworzenie uczelni powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozpoczęcie kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.

Źródło: www.gov.pl

9.06.2021

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt