MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Alojzy Nowak i rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Michał Zasada podpisali umowę o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych studiów na kierunku „technologia biomedyczna” oraz współpracy w ramach procesu dydaktycznego prowadzonego przez SGGW i UW.

Kierunek międzyuczelniany będzie prowadzony przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy wiedzę z dyscyplin przyrodniczych i technicznych w celu opracowania innowacyjnych środków medycznych oraz kreowania rozwiązań wspomagających leczenie, diagnostykę i prewencję. Koncepcja kształcenia obejmuje szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu biologii człowieka na poziomie nanostruktury, mikrostruktury i makrostruktury do projektowania rozwiązań technologicznych oraz ich wdrażania i komercjalizacji dla medycyny. Są to studia stacjonarne I-go stopnia, czas trwania: 7 semestrów, początek studiów (semestr): zimowy. Przedmioty rekrutacyjne to biologia oraz chemia lub fizyka.

W programie studiów znajdują się m.in.: hodowla komórek i tkanek, genetyka klasyczna i molekularna, podstawy nanobiotechnologii, biosynteza i charakterystyka związków o charakterze farmakologicznym. Studenci poznają  aspekty planowania doświadczeń na zwierzętach oraz zasady prowadzenia badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną. Będą mogli zmierzyć się z szerokim zakresem zagadnień badawczych, podczas których podejmą próby rozwiązania indywidualnie bądź w zespole problemów naukowych.

Absolwenci będą przygotowani do kreowania nowych rozwiązań i technologii dla medycyny i farmacji. Znajdą zatrudnienie w nowoczesnych, innowacyjnych firmach związanych z działalnością na rzecz szeroko rozumianego wspomagania medycyny o charakterze biomedycznym, biotechnologicznym, czy też nanobiotechnologicznym.

Źródło: www.sggw.edu.pl

31.05.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt