MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Rektor Collegium Civitas, prof. dr hab. Stanisław Mocek, został wybrany na kolejną kadencję!

Prof. dr hab. Stanisław Mocek jest związany z uczelnią od początku jej powstania, czyli 1997 roku. W latach 1998-2012 zajmował stanowisko prorektora, a od 2012 roku rektora Collegium Civitas. Socjolog, politolog i medioznawca, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Oxford University, laureat nagrody im. Karla Poppera, redaktor naczelny rocznika naukowego „Zoon Politikon”, przewodniczący KRAUN i członek Prezydium KRASP. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

W nowej kadencji kontynuowany będzie dynamiczny rozwój Collegium Civitas, przede wszystkim w obszarze dydaktycznym, związany z powstawaniem nowych specjalności i programów w języku polskim i angielskim, należących do kluczowych zawodów przyszłości i mających zasadnicze znaczenie dla pozycji absolwentów na rynku pracy. Nacisk zostanie położony na rozwój badawczo-dydaktyczny, związany z procesem ewaluacji w dwóch dyscyplinach: nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji.

Znaczące będzie dalsze umiędzynarodowienie w zakresie pozyskiwania cudzoziemców (obecnie z prawie 70 krajów) oraz aktywności międzynarodowej w organizacjach i partnerstwach zagranicznych, pozyskanie środków rozwojowych na kształcenie i naukę. Kontynuowany będzie także rozwój kształcenia ustawicznego, związany z realizacją wielopokoleniowej  misji uczelni, w szczególności Uniwersytetu Trzeciego Wieku CC i Collegium Dziecięcego oraz powstanie kolejnych kierunków studiów MBA.

Źródło: www.civitas.edu.pl

9.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt