MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW został doktorem honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Mołdawii.

Tytuł doktora honoris causa został nadany dr. hab. Bartłomiejowi Zdaniukowi m.in. za jego wkład w rozwój edukacji i popularyzację nauki na poziomie międzynarodowym, osiągnięcia badawcze oraz współpracę z Uniwersytetem Państwowym w Mołdawii (Universitatea de Stat din Moldova, USM).

Laudację na rzecz dr. hab. Zdaniuka wygłosił prof. Alexandru Solcan, podkreślając zasługi naukowca z UW nie tylko w zakresie działalności badawczej, ale również jako dyplomaty, patrioty i przyjaciela Mołdawii. – Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk jest tłumaczem i aktywnym organizatorem międzynarodowej mobilności akademickiej, a także mówcą języka rumuńskiego oraz koneserem rumuńskiej historii. Przekazuje nam cenną wiedzę w kwestiach związanych z demokratycznym rozwojem Republiki Mołdawii – powiedział prof. Solcan podczas uroczystości.

Prof. Igor Șarov, rektor USM, również podkreślił ogromne zaangażowanie dr. hab. Zdaniuka w promowanie wartości edukacyjnych na poziomie międzynarodowym i jego intensywną współpracę z mołdawską uczelnią.

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk wygłosił podczas uroczystości wykład na temat roli politologa w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym państwa. W wydarzeniu wzięli udział też dr hab. Daniel Przastek, dziekan WNPiSM UW oraz prof. Wojciech Jakubowski, kierownik Katedry Historii Politycznej na WNPiSM UW.

Dr hab. Bartłomiej Zdaniuk jest adiunktem w Katedrze Historii Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zajmuje się m.in. tematyką Republiki Mołdawii. Był obserwatorem międzynarodowym OBWE podczas wyborów parlamentarnych (2014 r.) i prezydenckich (2016 r.). Od 2017 roku jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii.

2.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt