MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wręczył nominacje członkom Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju. Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

Zadaniem Rady będzie identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. Opracowany przez MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju to jeden z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu. 

- Polska może być dynamicznie, sprawnie rozwijającym się państwem, przyjaznym swoim obywatelom tylko wtedy jeżeli jego polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca – mówił wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Rady. Wicepremier podkreślił, że w obrębie działań kierowanego przez niego resortu znajdują się kluczowe dla przyszłości Polski zagadnienia. - Jesteśmy w stanie szukać  synergii między filarami naszego ministerstwa, czyli gospodarką i pracą tylko wtedy jeżeli całość naszych działań oparta będzie o dorobek polskiej i światowej nauki, a wyniki badań naukowych uda się nam przełożyć na praktykę gospodarczą i społeczną – podkreślił.

W skład Rady wchodzą:

 • dr Barbara Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Radosław Henryk Dobrowolski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Sławomir Halbryt, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, 
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, JM Rektor Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, JM Rektor Politechniki Łódzkiej,
 • prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • dr hab. inż. prof. PB Marta Kosior-Kazberuk, JM Rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej Instytutu Badawczego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej, 
 • dr hab. prof. CC Stanisław Mocek, JM Rektor Collegium Civitas,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, 
 • prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar,
 • prof. dr hab. Andrzej Jan Sokala, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • dr hab. prof. PWSIiP Dariusz Surowik, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Marek Woron, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Zaremba, JM Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Rektor Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021).

Plan dla Pracy i Rozwoju to strategia pomocy obejmująca trzy kluczowe obszary. Poza narzędziami bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców potrzebujących pomocy w bieżącej działalności Plan przewiduje pakiet pt. „Nowy kierunek”. Inicjatywy ujęte w tym obszarze mają na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku. Na wsparcie mogą liczyć też osoby, które straciły pracę i poszukują odpowiednich szkoleń lub też mają na siebie pomysł i pragną założyć działalność gospodarczą.

Trzecim filarem w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju jest Impuls Rozwojowy. Chcemy nim wesprzeć przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i modernizować się. Pobudzenie inwestycji krajowych, eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne i przeciąganie kapitału zagranicznego do naszego kraju to kluczowe wyzwania w obliczu zmian czekających światową gospodarkę.

Źródło: https://www.gov.pl

14.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt