MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
O współpracy na linii nauka-biznes oraz roli gdańskich uczelni w rozwoju lokalnego biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego to główne tematy poruszone podczas webinarium „Współpraca pomorskich uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności”.

W pierwszej części spotkania  wzięli udział rektorzy trzech czołowych uczelni regionu: prof. Krzysztof Wilde (Politechnika Gdańska), prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki (Gdański Uniwersytet Medyczny) i prof. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański). Webinarium prowadził Piotr Markowski, reprezentujący politechniczną spółkę celową Excento.

Uczelnie otwarte na potrzeby biznesu

Goście rozmawiali o zmieniającej się roli uczelni wyższych, głównych celach i wyzwaniach, a także o budowaniu coraz ściślejszej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Dyskusję otworzył rektor PG, prof. Krzysztof Wilde.

– Podstawowymi elementami naszej działalności są szkolenie kadr oraz praca naukowa. Trzecim elementem o rosnącym znaczeniu jest działanie na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego i budowy firm konkurencyjnych i tak chcemy kierunkować nasze działania.

– W ostatnich latach mamy do czynienia ze zmianą roli uczelni w relacji do otoczenia: z pozycji obserwatora, biernego uczestnika do pozycji kreatora zmian. Wynika to, moim zdaniem z przyjętego przez trójmiejskie uczelnie modelu uczelni otwartych. Otwartych na zmiany, otwartych na innowacje, otwartych na otoczenie. Proces dążenia do otwartości spowodował nawiązywanie coraz ściślejszych relacji zarówno z biznesem, jak i jednostkami sektora publicznego, w tym samorządami  – mówił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Efektem tych działań jest szersze rozumienie przez otoczenie uczelni specyficznych procesów będących efektem działalności naukowo-badawczej, ale także uwzględnianie potrzeb otoczenia w obszarze nauki i dydaktyki. Uczelnie czerpiąc z bogactwa otoczenia oraz prowadząc działalność naukowo-badawczą stają się kreatorami innowacji. Jest to wyraźnie widoczne podczas np. uczestnictwa konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i uczelni w różnych programach, jak np. Bon na innowacje, gdzie rolą uczelni jest prowadzenie działalności badawczej, której efekty są wdrażane w przedsiębiorstwach.

Prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki w GUMed mówiąc o współdziałaniu uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym  w zakresie potrzeb dydaktycznych i kształcenia kadr, zaprezentował przykład stworzenia studiów dualnych na Wydziale Farmaceutycznym pod nazwą „Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny”. Są to studia realizowane wspólnie z firmami: Polpharma SA oraz Oceanic, które kształcą na poziomie magisterskim młodych specjalistów  do pracy w obu tych gałęziach przemysłu.

Damian Mucha, wiceprezes zarządu i dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza dzielił się spostrzeżeniami jak obecnie wygląda współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i jakie są ich oczekiwania.

– Najważniejszym wyzwanie i potrzebą przedsiębiorców są odpowiednio wykształcone kadry, które mogą zasilić zasoby przedsiębiorstw i będą motorem napędowym rozwoju w obszarach kluczowych dla regionu,  jak cyfryzacja, produktywność czy ochrona zdrowa – podkreślał dyrektor.

Związek Uczelni Fahrenheita zwiększa konkurencyjność gdańskich uczelni

Współpraca między gdańskimi uczelniami to również ich federalizacja i podejmowanie coraz większej ilości wspólnych działań w zakresie nauki czy dydaktyki. Rektorzy podkreślali jak duże znaczenie w tym zakresie ma utworzony w grudniu 2020 roku Związek Uczelni im Daniela Fahrenheita.

– Jesteśmy w kapitalnym momencie rozwoju akademickości Gdańska – podkreślał prof. Michał Markuszewski.  – Po wielu latach udało się doprowadzić do powstania formalnego związku, który ma pomóc identyfikować te obszary nauki, w których możemy uzyskać największą synergię współpracy, ale także jeszcze lepiej wykorzystać istniejącą już infrastrukturę poszczególnych jednostek. Łączenie się daje też możliwość lepszego konkurowania w procesie rekrutacji studentów, oraz na rynku jakim jest nauka. W pojedynkę każdej uczelni byłoby dużo trudniej być konkurencyjną.

– Do tego dochodzi również element rozpoznawalności na arenie międzynarodowej i krajowej – mówił prof. Krzysztof Wilde – Gdy pokazujemy się razem, zachowując jednocześnie pełną autonomię, to jesteśmy inaczej postrzegani, wchodzimy do innej ligi  w konkurowaniu w międzynarodowym środowisku naukowym. Dzięki  naszej interdyscyplinarności możemy też inaczej współpracować z biznesem, dając gotowe rozwiązania i synchronizując swoją ofertę dla środowiska społeczno-gospodarczego.

W podsumowaniu pierwszej części webiarnium zaprezentowane zostały  przykłady udanej komercjalizacji i wdrożenia na rynek technologii lub wynalazków opracowanych na trzech uczelniach. Zaprezentowana została działalność uczelnianych spółek typu spin-off.

Mikrogranty szansą na rozwój

Kolejna część spotkania dotyczyła realizacji mikrograntów w programie „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”. Łączna wartość  grantów dla przedsiębiorców wynosi 15 mln zł, a w każdym, pojedynczym przypadku można uzyskać bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. O genezie programu opowiadał Mariusz Machajewski, prezes politechnicznej spółki celowej Excento, która m.in. wspiera naukowców PG w komercjalizacji ich projektów badawczych.

– Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obszarze komercjalizacji wiedzy i wspierania przedsiębiorców w ich działalności badawczo-rozwojowej. Struktura programu jest efektem dyskusji dotyczącej sposobu wspierania innowacji przedsiębiorstw. Wynikała ona z dialogu pomiędzy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego a środowiskiem naukowym i przedstawicielami przedsiębiorców, którego  celem było stworzenie efektywnego programu, uwzględniającego doświadczenia płynące z realizacji innych, o podobnym charakterze. Zakładamy, że w ramach programu zostanie zrealizowanych około stu projektów badawczych.

Uczestnicy webinarium mogli tez dowiedzieć się jak od praktycznej strony wziąć udział w programie, w jakich obszarach naukowych można starać się o granty, a także jak wygląda cały proces realizacji projektu by skutecznie wprowadzać innowacje.

Prowadzący spotkanie Piotr Markowski, który jest koordynatorem programu, rozmawiał także  z prezesami spółek celowych, prof. Wojciechem Bizonem z Univentum Labs (UG) oraz z dr. Krzysztofem Chlebusem z Centrum Innowacji Medycznych (GUMed), partnerami programu, którzy podzielili się wiedzą, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie spółek celowych na uczelni.

Spotkanie zakończyła rozmowa z Karoliną Lipińską, zastępcą dyrektora ds. rozwoju Przedsiębiorczości i innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Tworzenie dobrego klimatu wokół współpracy nauki i biznesu, a także promowanie postaw innowacyjnych,  jest dla nas priorytetem. Korzystnie z takich programów jak „Mikrogranty B+R” to ogromna szansa dla naukowców i przedsiębiorców, którzy są gotowi na innowacje w swoich firmach.

Źródło:https://pg.edu.pl

11.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt