MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została wybrana na prezydenta Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego ELS.

Prof. Małgorzata Wierzbicka uzyskała w głosowaniu poparcie wszystkich delegatów. Jest pierwszą na świecie kobietą-laryngologiem oraz pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej wybraną na to bardzo zaszczytne stanowisko.

Prof. Małgorzata Wierzbicka jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistą laryngologiem. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1996, rozprawa doktorska dotyczyła wartości badania ultrasonograficznego układu chłonnego szyi w monitorowaniu pooperacyjnym chorych na raka krtani. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w roku 2004 na podstawie pracy zatytułowanej: Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi. Natomiast w 2012 roku otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta RP. W 1990 roku rozpoczęła pracę w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w roku 2016 została jej kierownikiem. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi.

1.06.2021

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt