MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Wydaje się, że prostych powrotów po osłabieniu pandemii nie będzie. Wraz ze zmianami systemowymi, które dokonały się na uczelniach, będziemy musieli zastanowić się, w jakim zakresie chcemy powracać do sytuacji sprzed marca 2020 r. - powiedział w środę wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki.

W środę odbyło się seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Forum Jakości 2021 zatytułowane "Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej." W wydarzeniu wziął udział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Bernacki powiedział, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie "testowania szkolnictwa wyższego" w czasach panującej ciągle pandemii COVID-19.

"To nie jest tak, że po ustaniu pandemii, czy po jej osłabieniu powrócimy do stanu rzeczy sprzed marca 2020 r. Wydaje się, że takich prostych powrotów nie będzie i nie tylko dlatego, że ten optymizm dotyczący zwalczenia wirusa nie jest wystarczający duży, ale wydaje się, że z tym doświadczeniem i z tymi doznaniami i z tymi zmianami systemowymi, które dokonały się w ciągu tych trzech semestrów, będziemy musieli, ale będziemy też chcieli do tych zmian odnieść się i zastanowić się czy i w jakim zakresie chcemy powracać do sytuacji sprzed marca 2020 r." - powiedział wiceszef MEiN.

W opinii ministra ostatni rok był szczególnym wyzwaniem dla pracowników naukowych na uczelniach w wieku 60 plus, gdyż musieli korzystać w większym zakresie z urządzeń elektronicznych na potrzeby pracy ze studentami. Bernacki ocenił, że w kwestii formy nauczania na uczelniach od marca 2020 r. do teraz "dokonał się rewolucyjny skok". Jednocześnie zapewnił, że MEiN będzie starało się zasugerować rektorom, by ci organizowali szkolenia i działania, które będą ułatwiały uczonym posługiwanie nowoczesnymi formami kontaktu na odległość.

Bernacki wymieniał działania resortu w czasie pandemii. Podsumowując je poinformował, że resort opublikował 10 "fundamentalnych rozporządzeń", które miały pomagać uczelniom w czasie pandemii. MEiN wydało też wiele rekomendacji i informacji dla uczelni - wyliczał. Bernacki przypomniał też, ze resort pomagał uczelniom finansowo - otrzymały one 65 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego.

Wiceszef MEiN chwalił również współpracę z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Organizacja ta m.in. zbierała informacje o sytuacji epidemicznej w całej Polsce za pośrednictwem 16 wojewódzkich ośrodków koordynacyjnych.

Pod koniec maja minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że studenci wrócą do nauki stacjonarnej na uczelniach od 1 października, jeśli warunki pandemiczne nie zmienią się na gorsze. Dodał, że zachęca do przeprowadzana sesji egzaminacyjnych w trybie stacjonarnym tam, gdzie jest to możliwe.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt