MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Kto zwyciężył w Rankingu Uczelni Akademickich, a kto prowadzi najwięcej najlepszych w Polsce kierunków studiów? Czy nastąpiły zmiany w czołówce uczelni niepublicznych i która uczelnia posiada najwięcej patentów zagranicznych? – na te i wiele innych pytań odpowiemy już 22 czerwca.

Uroczyste ogłoszenie wyników w południe, ale będą dostępne na stronie www.ranking.perspektywy.pl już od północy. Będą niespodzianki!

Swój udział w uroczystym ogłoszeniu wyników XXII Rankingu Szkół Wyższych 2021 potwierdzili Goście Honorowi: prof. Włodzimierz BERNACKI - sekretarz stanu w MEiN, prof. Arkadiusz MĘŻYK - przewodniczący KRASP, prof. Maciej ŻYLICZ – prezes FNP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP, dr inż. Wojciech KAMIENIECKI – dyrektor NCBR, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor FRSE, Marek Michajłowicz – zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego i inni,  Będzie się działo!

22 czerwca wszystko będzie jasne: po raz 22. Perspektywy ogłoszą wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Zbieżność tych dwóch liczb jest oczywiście przypadkowa, ale to jedyny przypadek w tym przedsięwzięciu. Nad Rankingiem pracujemy praktycznie przez cały rok -  dyskutujemy z polskimi i zagranicznymi ekspertami na temat jego kryteriów, organizujemy posiedzenia Kapituły pod przewodnictwem profesora Michała Kleibera, zbieramy i starannie weryfikujemy dane.

Im bliżej godziny 00:01 22 czerwca, tym większe są emocje wśród uczelni, ale także wśród twórców Rankingu. Bo oto prezentujemy wszystkim: środowisku akademickiemu, mediom, a przede wszystkim  najważniejszym odbiorcom naszego Rankingu, czyli maturzystom – panoramiczną „fotografię” polskich szkół wyższych i kierunków studiów. Czynimy to ze świadomością, że młodzi ludzie właśnie na jej podstawie dokonują wyboru uczelni i kierunku. Czujemy się za to odpowiedzialni!

 

Przypominamy zatem: 22 czerwca, godzina 00:01, serwis ranking.perspektywy.pl

Wtedy zobaczymy, kto najlepiej wypadł na tegorocznej rankingowej fotografii!

Perspektywy

Tak było przed rokiem. Laureaci 2020

Gala XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt