MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


22 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOl wręczono dyplomy najlepszym polskim uczelniom akademickim, niepublicznym i zawodowym, a także wydziałom i innym jednostkom prowadzącym najlepsze studia w 71 kierunkach – laureatom XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie „w realu” polskiego środowiska akademickiego.

Rektorzy, prorektorzy i dziekani byli bohaterami Gali Finałowej Rankingu 2021. Najlepszym gratulowali: prof. Włodzimierz Bernacki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i  prof. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

- Podobnie jak rok temu spotykamy się w Centrum Olimpijskim w Warszawie – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca polskich rankingów edukacyjnych, witając gości. -  Ciągłość życia wydaje się więc pozornie bezkolizyjna, ale sami wiemy, jak trudny był to rok. Reprezentujecie państwo to, co w środowisku akademickim w Polsce jest najlepsze, a ten ranking stanowi formę podziękowania wam za podjęcie gigantycznego wysiłku przeprowadzenia uczelni przez kilkanaście miesięcy pandemii.

Prezes Perspektyw podkreślił też: - To już drugi ranking, który przygotowujemy pod rządami nowej ustawy,  nasza kolejna przymiarka do tego, jak ułożyć kryteria i dostosować je do nowych zasad. By sobie uświadomić, jak trudne jest to zadanie, wystarczy powiedzieć, że w bazie OPI mamy obecnie 1553 nazwy kierunków studiów „uczelnianych”, a tylko od ubiegłego roku przybyło ich ponad 200! Dlatego trzeba było po nowemu skalibrować Ranking Kierunków Studiów, by dopasować go do nowych warunków.

- Przede wszystkim chciałem podziękować prezesowi Siwińskiemu i wszystkim członkom kapituły Rankingu Szkół Wyższych za ich ogromny wysiłek, za 22 lata tej chlubnej tradycji, na której efekty patrzymy – w przededniu ewaluacji uczelni polskich – z pewną zazdrością – stwierdził prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. -  Dziś należy powiedzieć, że ten ranking stał się już częścią krajobrazu, jeśli chodzi o środowisko akademickie w Polsce. Dziękuję, że są państwo w Polsce prekursorami, że udało się państwu wychwycić wszystkie kryteria ważne w ocenie szkół wyższych. Rolą tego rankingu jest nie tylko zachęta do rywalizacji fair play, ale przede wszystkim kształtowanie nowego pokolenia, ponieważ dla młodych ludzi ten ranking jest busolą, która pokazuje to, co najatrakcyjniejsze na akademickiej mapie Polski.

- Uważam, że dziś zwycięzcami są wszyscy uczestnicy tego wydarzenia  - powiedział prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej. -  Na ranking trzeba bowiem patrzeć nie tylko pod kątem miejsca, jakie w nim dana uczelnia zajmuje, ale też pod kątem informacji, jakie on dla uczelni niesie. Dlatego zachęcam, by na ranking patrzeć analitycznie, jako na źródło informacji, które pozwalają rozwijać nasze uczelnie.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy zwycięzcom Rankingu Kierunku Studiów oraz Rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych, Rankingu Uczelni Niepublicznych i Rankingu Uczelni Akademickich.

Wśród gości Gali byli szefowie centralnych instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz partnerzy rankingu: prof. Maciej Żylicz – prezes FNP, prof. Jerzy Woźnicki – prezes FRP, dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, dr Paweł Poszytek – dyrektor FRSE, Marek Michajłowicz – zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, Ryszard Hordyński - dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska – Głównego Partnera Rankingu,  Piotr Zakrzewski – wiceprezes UP RP.

Uroczystość uświetnił wspaniały występ prof. Klaudiusza Barana – rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (akordeon) i Justyny Baran (skrzypce), którzy zagrali „Tańce rumuńskie” Beli Bartoka.

Ponieważ cała uroczystość prowadzona była - przez prof. Michała Kleibera, przewodniczącego Kapituły Rankingi i dr Biankę Siwińską, redaktor naczelną „Perspektyw” – w trybie „sanitarnym”, z troską o zachowanie niezbędnych odległości, pamiątkowe zdjęcie zbiorowe laureatów 2021 wykonano tradycyjnie na schodach wejściowych do Centrum Olimpijskiego.

Vivat Academia, vivant professores!

ranking.perspektywy.pl

MT

Partnerem Głównym Rankingu jest firma Huawei, a partnerami merytorycznymi Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, Elsevier i Urząd Patentowy RP. Partnerem gali  była firma Confirme.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt