MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W skład rady weszli przedstawiciele szczecińskich uczelni i eksperci branżowi. Do jej zadań będzie m.in. należeć współpraca z biznesem i administracją w zakresie budowy morskich farm wiatrowych.

Morska Energetyka Wiatrowa w Polsce w ostatnich miesiącach wyszła z fazy mglistych dalekosiężnych planów inwestycyjnych i stała się rzeczywistością. Polskie przedsiębiorstwa od dawna z sukcesem działają w tym sektorze, budując elementy turbin wiatrowych, konstrukcje wsporcze, czy zadaniowe jednostki pływające, a instytucje naukowe i administracyjne pracują nad rozwiązaniami, dzięki którym najbliższe plany inwestycyjne nabierają konkretnego kształtu.

Planowane farmy wiatrowe w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej są w zaawansowanym etapie rozwoju, a wejście w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych urealnia powstanie polskich farm w perspektywie kilku najbliższych lat. Szanse dla rynku pracy dostrzegła Akademia Morska, na której już od października startuje nowy kierunek, poświęcony kształceniu przyszłych specjalistów.

Szacunki mówią, że na rzecz sektora MEW może powstać w Polsce nawet 77 tys. nowych miejsc pracy. Rada może skutecznie wpływać o kierunkach rozwoju nauki, może też mieć wpływ na kształcenie kadr i dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku. Stąd pomysł, by w Akademii Morskiej w Szczecinie otworzyć nowy kierunek studiów inżynierskich: Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. To unikalny kierunek w skali kraju. Oferujemy 3,5-roczne studia I stopnia – ogólnoakademicki profil studiów zapewni uzyskanie umiejętności niezbędnych w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą tematyką offshore.

- Chcemy promować nie tylko naszą uczelnię i nowopowstały kierunek studiów – wyjaśnia Artur Bejger prorektor ds. nauki - rada ma na celu zarówno skupienie wszystkich środowisk związanych z szeroko pojętą morską energetyką wiatrową, jak i popularyzowanie tego rodzaju źródeł odnawialnych. Postawione przez Radę Naukową MEW przy Akademii Morskiej w Szczecinie zadania, wspierają rozwój w obszarze kształcenia, propagowania, a także wspierania inicjatyw gospodarczych szeroko pojętej energetyki wiatrowej, w tym lądowej.

W wyniku tych dążeń, w czerwcu w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Morskich Elektrowni Wiatrowych. Rada ma na celu zarówno skupienie wszystkich środowisk związanych z szeroko pojętą morską energetyką wiatrową, jak i popularyzowanie tego rodzaju źródeł odnawialnych. Jest płaszczyzną integrującą osoby zainteresowane działaniami w zakresie MEW zarówno naukowo, jak i biznesowo. Postawione przez Radę Naukową MEW przy AMS zadania wspierają rozwój w obszarze kształcenia, propagowania, a także wspierania inicjatyw gospodarczych szeroko pojętej energetyki wiatrowej.

W prace zespołu naukowców włączyło się Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej, a także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Warto przypomnieć, że ta największa branżowa organizacja ma od początku działalności siedzibę w Szczecinie.

Źródło: https://www.am.szczecin.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt