MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana na członka Zarządu Stowarzyszenia Studiów Izraelskich (Association of Israel Studies).

Utworzone w 1985 roku Stowarzyszenie Studiów Izraelskich jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, którego celem jest promowanie podporządkowanych akademickim rygorom badaniom nad współczesnym Izraelem. Organizacja jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, współpracując szczególnie ściśle z amerykańskimi i izraelskimi ośrodkami akademickimi, w tym min.: Brandeis University, University of Illinois, University of Maryland i Michigan State University. W 2020 roku liczyło ok. 500 członków.

Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat związana z Wydziałem Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym uzyskała tytuł doktora i doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze lokują się w obszarze studiów izraelskich i europejskich. Jest autorką wielu publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w perspektywie teoretycznej i praktycznej, w tym monografii "Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego", za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz książki "Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa". W 2018 roku ukazał się drukiem specjalny numer czasopisma „Polish Political Science Yearbook” w całości poświęcony studiom izraelskim, którego była ona współredaktorem. Od lat związana z Europejskim Stowarzyszeniem Studiów Izraelskich z siedzibą w Londynie i Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich. Wykładowca wizytujący m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W ostatnim czasie odbyła pobyt badawczy w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie.

 

Źródło: https://www.uj.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt