MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, profesor Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Stanisław Wrzosek ukończył studia administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim w 1980 roku. W 2009 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk prawnych. W latach 1993 – 1997 pracował na Politechnice Białostockiej (od 1995 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Od 1997 roku pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ponadto był dyrektorem Instytutu Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  kuratorem Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczącym Zespołu do spraw Etyki Polskiej Komisja Akredytacyjnej, członkiem prezydium PKA, a także członkiem Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o Ponowne Rozpatrzenie Sprawy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Był również rektorem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, profesorem nadzwyczajnym Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

25.06.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt