MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich, reprezentowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnikę Lubelską, a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich i kanclerskich lubelskich uczelni publicznych, w tym: prof. Radosław Dobrowolski – rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej, prof. Krzysztof Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Wojciech Załuska – rektor Uniwersytetu Medycznego oraz ks. prof. Mirosław Kalinowski – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto UMCS reprezentowali: prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej – prof. Wiesław I. Gruszecki, prorektor. ds. studenckich i jakości kształcenia – prof. Dorota Kołodyńska, kanclerz – mgr Grażyna Elżbieta Fiok, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX – prof. Ryszard Naskręcki.

Jak zaznaczył rektor UM partnerstwo lubelskich szkół wyższych jest niezwykle istotne i zacieśniane już od dawna. – Nasza uczelnia od lat współpracuje z innymi uczelniami lubelskimi – w obszarze nauki prowadzimy zróżnicowane i interesujące projekty. Nadszedł moment sformalizowania tych relacji. Jako uczelnia stawiamy sobie konkretne zadania i mamy wiele nowych pomysłów dotyczących naszej współpracy – podkreślił. 

Rektor UMCS podkreślił z kolei wagę tej synergii. – Celem ZUL jest m. in. podnoszenie poziomu lubelskich uczelni zarówno na polu naukowo-badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym czy kulturalno-sportowym. Nasza współpraca rozwija się właśnie w tych obszarach. W najbliższym czasie planowane jest m.in. uruchomienie międzyuczelnianych kierunków studiów. Warto więc działać pod wspólnym szyldem – powiedział.

Głos zabrali również rektor KUL oraz prorektor PL, którzy zgodnie przyznali, że środowisko lubelskie jest na etapie rozwoju służącemu wszystkim uczelniom, a kluczowe jest wykorzystanie skrywanych potencjałów każdej z jednostek. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne zdobycie środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów. W podsumowaniu rektor UP zaznaczył, że – budowa silnego lubelskiego ośrodka badawczego jest celem podejmowanej kooperacji, dzięki której działania te podniosą prestiż i pozycję naukową poszczególnych uczelni.  

Źródło: www.umcs.pl

23.06.2021

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!