MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Pandemia, ale także demografia, każą z troską patrzeć na rekrutację na studia na rok akademicki 2022/23. Udział we wrześniowym Salonie Maturzystów Perspektywy 2021  i mocna obecność uczelni w Informatorze dla maturzystów 2022  są remedium na szczególną sytuację, z jaką mierzą się szkoły wyższe.

Badacze przypominają: „…kolejne roczniki wchodzące w wiek studencki będą coraz mniej liczne. Przeciętny roczny spadek liczby dziewiętnastolatków w latach 2018-2022 wyniesie ponad 2%. W efekcie w 2022 r. …liczba osób w tym wieku będzie o ponad 8% niższa niż w 2018 r. Prognozowana na 2022 r. liczba ludności w wieku 19-24 lat wyniesie 2 240 tys. osób, a więc będzie niższa o 469 tys. niż w roku 2016. W ujęciu względnym oznacza to dalsze skurczenie się kategorii osób w wieku studenckim o 17%. Tak dynamiczny spadek liczebności głównej kategorii wieku, z której rekrutują się kandydaci na studia, wywiera niekorzystny wpływ na procesy rekrutacyjne…” (źródło: Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia, Ogólnouniwersyteckie Badanie Rekrutacyjne, UW).

Udział we wrześniowym Salonie Maturzystów Perspektywy 2021  i mocna obecność uczelni w Informatorze dla maturzystów 2022  są remedium na szczególną sytuację z jaką od kilku lat mierzą się szkoły wyższe. Zadbajmy razem o rekrutację, która zaczyna się wrześniowymi targami Perspektyw i jedynym na rynku Informatorem, kompleksowo opisującym (i oceniającym!) ofertę przygotowaną dla kandydatów na studia!

Informator dla maturzystów 2022:

Do pobrania:

ZLECENIE
Pakiet SUPER UCZELNIA

Termin przesyłania zleceń i materiałów reklamowych: 26 lipca 2021 r.

Więcej na temat Salonu Maturzystów: www.salonmaturzystow.pl

Do pobrania:

Folder
Zgłoszenie

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt