MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W czym tkwi moc nauki? Co sprawia, że wśród wielu innych uczelni akurat te zostają uznane za najbardziej efektywne? Trzy uczelnie medyczne w Polsce: Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Gdański Uniwersytet Medyczny to uczelnie o największej efektywności naukowej.

Co, a raczej kto stoi za tym sukcesem? Kadra, ponieważ siła uczelni to znakomici naukowcy, wysokowykwalifikowani pracownicy badawczy i badawczo-naukowi. Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, w tym wysoki wskaźnik rozwoju kadry własnej (nadawanie tytułów i stopni naukowych), a także wysoka efektywność pozyskiwania zewnętrznych  środków finansowych na badania (tu przoduje Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz najwyższe wskaźniki publikacji i cytowań, wskaźniki FWCI i FWI (określające relację liczby cytowani/odsłon otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań/wyświetleń otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazach SCOPUS za lata 2016-2020) stanowią o sile tych uczelni.

To właśnie te uczelnie medyczne  mogą poszczycić się również najwyższym wskaźnikiem określającym w jakim stopniu publikacje tych właśnie pracowników są obecne w najczęściej cytowanych czasopismach na świecie, takich chociażby jak The Science and Nature, The New England Journal of Medicine czy znany powszechnie The Lancet.

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-uczelni-akademickich/criteria/efektywnosc-naukowa

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt