MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska.

– Metrologia jest obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – W planach mamy prace naukowe, dydaktyczne,  edukacyjne i bardzo konkretne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.  

 – Chcemy poruszać zagadnienia związane z ochroną środowiska, z budową mierników przepływowych i wprowadzeniem pewnych jednolitych zasad jeżeli chodzi o monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza – zapowiada prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar. – Są one niezwykle ciekawe z naukowego punktu widzenia, ale przede wszystkim mają duże znaczenie dla funkcjonowania naszego kraju.

Efektem współpracy może być opracowanie państwowego wzorca jakości powietrza, dzięki któremu można wzorcować przyrządy do przepływowego pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu np. PM2.5 i PM10. Dzięki takim pracom możliwe będzie sprawdzanie poprawności, czy też określenie dokładności badania jakości naszego powietrza.

– Mamy nadzieję, że nawiążemy bardzo efektywną współpracę w zakresie kształcenia kadry metrologicznej – mówi prof. Semaniak, prezes GUM. – Ze swojej strony oferujemy atrakcyjne miejsca pracy zarówno w Warszawie jak i w naszym kampusie świętokrzyskim, jak i w naszych okręgowych w jednostkach i chcielibyśmy żeby młodzi ludzie, którzy będą nas przychodzili mieli niezwykle atrakcyjną ścieżkę doskonalenia własnych umiejętności poprzez realizację doktoratów wdrożeniowych, których jestem pewien, część będzie realizowana w Politechnice Białostockiej.

 – Już wcześniej współpracowaliśmy z Katedrą Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przede wszystkim jeśli chodzi o przygotowanie urządzeń, które mogą być wykorzystywane również przez Okręgowy Urząd Miar, czy Główny Urząd Miar – przypomina Andrzej Kurkiewicz, p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar. – Liczymy na współpracę  przy kształceniu nowych kadr polskiej metrologii od studiów, poprzez praktyki i staże, a  później doktoraty wdrożeniowe.  Chcemy też przygotować wspólną ofertę dla środowiska biznesowego związaną z certyfikacją wszelkich urządzeń pomiarowych, które są wykorzystywane w życiu codziennym, w biznesie w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

Prezes Głównego Urzędu Miar przypomniał o bliskości laboratoriów Politechniki Białostockiej i Okręgowego Urzędu Miar.

– Chcemy żebyśmy powiązali działalność Głównego Urzędu Miar z realizacją zadań o charakterze badawczo-rozwojowym, które będą podejmowane nie tylko w naszej obecnej siedzibie przy Elektoralnej w Warszawie ale również na terenie naszego najnowszego przedsięwzięcia w trakcie budowy – Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – deklaruje prof. Jacek Semaniak.  – Ze swojej strony oferujemy atrakcyjne miejsca pracy zarówno w Warszawie jak i w naszym kampusie świętokrzyskim, jak i w naszych okręgowych w jednostkach i chcielibyśmy żeby młodzi ludzie, którzy będą nas przychodzili mieli niezwykle atrakcyjną ścieżkę doskonalenia własnych umiejętności poprzez realizację doktoratów wdrożeniowych, których jestem pewien, część będzie realizowana w Politechnice Białostockiej.

 – Pomiar jest podstawowym sposobem poznania informacji o rzeczywistości, jak również weryfikacji pewnych hipotez naukowych – przypomina dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju. – Tematu ochrony środowiska, który obejmowałby województwa ze ściany wschodniej – pod kątem metrologii nikt jeszcze nie eksplorował – liczymy, że wspólnie staniemy się takimi twórcami nowego kierunku badań o charakterze nie tylko teoretycznym ale także bardzo praktycznym.

Porozumienie o współpracy ze strony Politechniki Białostockiej podpisała Jej Magnificencja Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, zaś ze strony Głównego Urzędu Miar, Prezes, prof. dr hab. Jacek Semaniak. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Zdjęcia: Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

 

Źródło: https://pb.edu.pl

5.07.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt