MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Do pierwszego konkursu stypendialnego PASIFIC, organizowanego przez Polską Akademię Nauk, zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości. 35 osób będzie prowadzić badania w instytutach PAN. Ich nazwiska poznamy w ciągu pół roku.

Rekordzistą wśród instytutów Polskiej Akademii Nauk jest Instytut Filozofii i Socjologii, do którego kandyduje aż 27 badaczek i badaczy. Wiele osób chciałoby realizować swoje badania również w Instytucie Chemii Fizycznej (22 osób), Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (14 osób), Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (po 13 osób).

W pierwszym konkursie PASIFIC zostanie wyłonionych 35 najlepszych naukowczyń i naukowców, którzy przyjadą do Polski między styczniem a marcem 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Stypendystki i stypendyści PASIFIC otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto oraz budżet do dyspozycji na badania. Osoby przyjeżdżające do Polski z rodzinami mogą liczyć na dodatek.

Ci, którzy nie zdążyli złożyć aplikacji lub nie zostali zaakceptowani, będą mieli szansę wziąć udział w drugim konkursie PASIFIC otwartym od 15 września do 30 grudnia 2021 r. Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydatki i kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć przynajmniej 4-letnie doświadczenie badawcze. Muszą również spełniać kryterium mobilności MSCA, to znaczy nie mieszkać i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających ostateczny termin naboru.

Oprac. na podstawie informacji Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN

 

Źródło: https://informacje.pan.pl

5.07.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt