MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Komisja Europejska przyznała UW Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Dokument umożliwia uczelni pozyskiwanie środków finansowych na projekty w programie Erasmus+ w latach 2021–2027 w obszarach dotyczących kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu.

Uniwersytet Warszawski uczestniczy w programie Erasmus od 1998 roku. Od tego czasu uczelnia zrealizowała ponad 25 tys. mobilności. Dzięki programowi Erasmus+ studenci, doktoranci i absolwenci mogą wyjechać na część studiów lub praktykę za granicę. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Nauczyciele akademiccy mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych ośrodkach, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą skorzystać z wyjazdu, podczas którego mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi stosowanymi w innych instytucjach. Więcej informacji >>

Aktywny uniwersytet

Tylko w latach 2014–2020 ok. 8000 studentów, doktorantów i pracowników UW wyjechało za granicę, a przyjechało prawie 5500 osób. Zostało zrealizowanych niemal 70 projektów o łącznej wartości prawie 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią.

11 grudnia 2020 roku Komisja Europejska podpisała porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE dotyczące nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027. Budżet nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027 wynosi 26,2 mld euro. Wraz z kolejną perspektywą finansową zostały poszerzone założenia Erasmusa+. Program jest bardziej innowacyjny oraz cyfrowy.

ECHE

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) uprawnia do ubiegania się środki na projekty edukacyjne w programie Erasmus+, jak również inicjatywach: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, Erasmus Mundus Joint Masters czy Uniwersytety Europejskie (4EU+).

2 lipca Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął dokument.

Program Erasmus+ ma istotne znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji (do 2025 roku), którego celem jest promowanie współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) oraz dalsza poprawa jakości i integracji krajowych systemów kształcenia i szkolenia.

 

Źródło: https://www.uw.edu.pl

5.07.2021

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt