MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Dr Edyta Bielak-Jomaa, kierownik Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, została powołana do Komitetu Etyki w CULTEXP. To pierwsza na świecie organizacja wspierająca władze państw za pomocą tzw. ekspertyz kulturowych.

Ekspertyza kulturowa to nowe pojęcie w naukach społecznych, którym określa się specjalną wiedzę wykorzystywaną przez np. ekspertów prawa, socjologii, kultury, w celu wspierania władz podejmujących decyzje w zakresie rozwiązywaniu konfliktów (np. eksperckie informacje, tzw. raporty etyczne, na temat społeczno-prawnego tła jakiegoś zdarzenia i roli zaangażowanych w nie osób). Jest organizacją skupiającą ekspertów z wielu krajów i reprezentujących różne systemy prawne. 

- Mój udział w komisji etyki CULTEXP, jako niezależnego eksperta (członka komisji doradczej), będzie się wiązać z analizą i oceną raportów etycznych i udzielaniu porad i konsultacji w kwestiach prawa do prywatności i przetwarzania danych osobowych - tłumaczy dr Edyta Bielak-Jomaa. 

CULTEXP została w ostatnim czasie wybrana do weryfikacji koncepcji Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 2020. Dnia 1 czerwca 2021 roku rozpoczęto nowe działanie w celu utworzenia CULTEXP jako przedsiębiorstwa społecznego z chronionym celem.  

Dr Edyta Bielak-Jomaa pracuje na co dzień na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Zakładzie Prawa Stosunków Pracy. Jest ekspertką ds. ochrony danych osobowych, na Uniwersytecie Łódzkim pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych.

 

Źródło: www.uni.lodz.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt