MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Prof. Marek Kwiek, kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będzie jednym z mówców konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”.  Podczas sesji „Światowy krajobraz akademicki – Miejsce dla polskich uczelni” opowie o powstawaniu globalnej superligi uczelni badawczych i wyjaśni, dlaczego warto być wśród 1000 najlepszych uczelni badawczych na świecie.

W swoim artykule dla „Życia Uniwersyteckiego” o globalnej superlidze prof. Marek Kwiek podkreśla, że niezwykle istotne są wyniki badań naukowych – widoczne poprzez międzynarodowe publikacje, najlepiej umieszczone w wysokocytowanych czasopismach: „Im więcej innowacyjnych badań zreferowanych w czasopismach o największej widzialności, tym wyższe uznanie dla instytucji. Sformalizowaną formą globalnego uznania akademickiego są rankingi uczelni oparte na badaniach i publikacjach, zwłaszcza dwa: ranking szanghajski i ranking lejdejski, korzystające z baz publikacyjnych Core Collection i Scopus firm Clarivate Analytics i Elsevier. Generowanie indywidualnego prestiżu każdego naukowca poprzez publikacje, granty badawcze, patenty i środowiskowe nagrody ma krytyczne znaczenie dla uniwersytetów prowadzących intensywne badania”.

Jednocześnie ostrzega, że postępującemu, napędzanemu przez badania naukowe globalnemu rozwarstwieniu szkolnictwa wyższego towarzyszy postępujące zróżnicowanie profesji akademickiej. W takiej sytuacji oba te procesy będą przybiorą na sile. Co więcej można się spodziewać rosnących różnic między superligą instytucji, obejmującą zaledwie kilka uniwersytetów w większości krajów średniej wielkości, a pozostałymi instytucjami w ramach systemów krajowych.

Prof. Marek Kwiek jest również kierownikiem Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego i od ponad dwudziestu lat prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i karier akademickich oraz ilościowych badań nauki. Jego aktualny obszar badań to międzynarodowa współpraca badawcza, produktywność akademicka, stratyfikacji w nauce i globalne elity naukowe. Jest międzynarodowym doradcą w sprawach polityki naukowej (dla OECD, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego).

Więcej nt. globalnej superligi: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marek-kwiek-globalna-superliga

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt