MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są od 2016 roku ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych

Politechnika Łódzka

Wśród 183 publikacji Politechniki Łódzkiej z obszaru Agricultural Sciences dominowały źródła takie jak: Food Chemistry, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Nutrients oraz PLoS ONE. 86% z opublikowanych prac stanowiły artykuły naukowe. 20% publikacji stanowiły dokumenty powstałe we współpracy, a ponad 35% prac zostało opublikowanych w najlepszych czasopismach.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Grażyna Budryn, prof. Dorota Zyzelewicz, prof. Elżbieta Klewicka.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wzrost liczby publikacji (o ponad 20%) oraz liczby afiliowanych autorów (o 14%) nie pozostał bez echa. Uniwersytet opublikował 949 dokumentów, z czego ponad 22% we współpracy z autorami z zagranicy. Prawie 16% z prac pojawiło się w czasopismach z pierwszego decyla bazy Scopus. Wśród tytułów dominowały czasopisma takie jak: Nutrients, PLoS ONE czy European Food Research and Technology.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr hab. Jan Bocianowski, prof. UPP, prof. Magdalena Rudzińska, prof. Piotr Tryjanowski.

Uniwersytet Rzeszowski

W latach 2017-2019 uniwersytet zgromadził 245 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych. 90% z nich stanowiły oryginalne prace badawcze, publikowane w takich tytułach jak: PLoS ONE, European Food Research and Technology oraz Żywność. Nauka. Technologia.

Jakość. Jedna czwarta publikacji Uniwersytetu powstała we współpracy międzynarodowej, natomiast 20% publikacji afiliowanych do uczelni opublikowano w czasopismach z pierwszego decyla pod względem wskaźnika CiteScore.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Miroslava Kačaniova, dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR, prof. Czesław Puchalski.  

 

Obszar nauk inżynieryjnych i technologicznych

Politechnika Gdańska

Politechnika w badanym okresie zgromadziła ponad 2200 publikacji z obszaru nauk technicznych. Podobnie jak w przypadku innych nominowanych, również tutaj widać duże znaczenie współpracy (28%) oraz dobór odpowiednich periodyków (ponad 16% w pierwszym decylu). Autorzy publikowali w tytułach takich jak: Polish Maritime Research, Materials, Przegląd Elektrotechniczny.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Sławomir Kozieł, prof. Victor A. Eremeyev, dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska.

Politechnika Lubelska

Prawie 80% publikacji Politechniki Lubelskiej to dokumenty z obszaru nauk technicznych. Znacząca liczba dokumentów powstała przy udziale osób afiliowanych do instytucji zagranicznych (39%). Prace autorów afiliowanych do Politechniki Lubelskiej pojawiały się w takich tytułach jak Przegląd Elektrotechniczny, Materials, Composite Structures. 10% wszystkich publikacji zostało opublikowanych w najlepszych czasopismach z pierwszego decyla bazy.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Waldemar Wójcik, dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. PL, prof. Grzegorz Litak.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

W przypadku Uś wyraźnie widać znaczenie współpracy międzynarodowej (35% dokumentów) oraz ich lokalizację (25% w czasopismach z pierwszego decyla). Dodatkowo wśród prac z obszaru nauk technicznych artykuły stanowiły ponad 85%. Autorzy UŚ publikowali w takich tytułach jak Archives of Metallurgy and Materials, Journal of Alloys and Compounds oraz Materials.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Marian Paluch, prof. Wojciech Pisarski, dr Maciej Zubko.

 

Obszar nauk humanistycznych

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS może pochwalić się dużym udziałem publikacji tworzonych we współpracy międzynarodowej (prawie 40%) oraz udziałem publikacji afiliowanych w czasopismach z pierwszego decyla (22%). Autorzy afiliujący do SWPS swoje dokumenty publikowali w takich tytułach jak: Avant, International Journal of Psychology, Cognition and Emotion.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS, dr hab. John B. Nezlek, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Agata Sobków.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na UAM publikacje z obszaru humanistyki stanowiły 16% ogółu. Również autorzy z tej uczelni przywiązują wagę do wpływu źródła, w którym publikują (16%) oraz współpracy (14%). Tytuły istotne z perspektywy afiliowanych publikacji to: Studia Romanica Posnaniensia, Czas Kultury, Porównania.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Mirosław Pawlak, prof. Tomasz Goslar, prof. Robert Lew.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

18% dokumentów w czasopismach z pierwszego decyla to znak, że dla autorów z UMK jakość ma ogromne znacznie. Dodatkowo ważną rolę odgrywa współpraca (13% dokumentów). Tytuły, w których publikowali autorzy: Biblica et Patristica Thoruniensia, Avant, Bulletin of the Section of Logic.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Andrzej Pietruszczak, dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK, ks. prof. Piotr Roszak.

 

Obszar nauk o zdrowiu i medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prawie 85% publikacji to dokumenty z obszaru nauk medycznych. Współpraca międzynarodowa stanowiła prawie 30%, a wybór najbardziej znaczących źródeł do publikowania dokumentów prawie 15%. Najcześciej wybierane periodyki to: International Journal of Environmental Research and Public Health, Family Medicine and Primary Care Review, Fluoride – Quarterly Reports.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Krzysztof Safranow, prof. Jan Lubiński, prof. Jerzy Samochowiec.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Publikacje z zakresu tego obszaru stanowią ponad 40% dorobku UJ. Dodatkowo współpraca międzynarodowa to ponad 35%, a źródła z pierwszego decyla prawie 20%. Autorzy z UJ publikowali swoje artykuły najczęściej w Folia Medica Cracoviensia, Kardiologia Polska, Polish Archives of Internal Medicine.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Dariusz Dudek, prof. Anetta Undas, prof. Michał Pędziwiatr.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

80% publikacji uczelni to obszar nauk medycznych. Autorzy afiliujący do uczelni wysoko cenią współpracę międzynarodową (ponad 33% publikacji) oraz źródła o największym wpływie (16%). Najczęściej publikacje pojawiały się w takich tytułach jak European Journal of Heart Failure, BioMed Research International, Kardiologia Polska.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Piotr Ponikowski, prof. Jacek Szepietowski, dr hab. Jacek Smereka, prof UMW.

 

Obszar nauk ścisłych

Uniwersytet w Białymstoku

Udział publikacji UwB w tym obszarze stanowi ponad 80%. Ponad 45% z nich powstało we współpracy z autorami z instytucji zagranicznych, a 22 zostało opublikowanych w pierwszym decylu bazy Scopus pod względem wskaźnika CiteScore. Najczęściej wybierane tytuły to: Physical Review D, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal Letters.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Piotr Jaranowski, prof. Anatol Odzijewicz, dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB.

Uniwersytet Warszawski

Prace z obszaru stanowią ponad 70% wszystkich dokumentów afiliowanych UW. Udział autorów z zagranicy w pracach afiliowanych to ponad 53%. Publikacje w periodykach z pierwszego decyla stanowiły 31% wszystkich publikacji z obszaru Natural Sciences. Najczęściej wybierane tytuły: Journal of High Energy Physics, Physical Review D, Physical Review Letters.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr Karol Buńkowski, mgr Marek Walczak, prof. Krzysztof Doroba.

Uniwersytet Zielonogórski

76% publikacji UZ to prace z obszaru nauk przyrodniczych. Ponad 40% prac powstało przy współudziale osób z instytucji zagranicznych. Udział dokumentów w czasopismach z pierwszego decyla bazy stanowił jedną piątą wszystkich prac. Najczęściej autorzy publikowali w: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Astrophysical Journal.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Dorota Rosińska, prof. Oleksandr Barkalov, prof. Larysa Titarenko.

 

Obszar nauk społecznych

Politechnika Częstochowska

Autorzy afiliowani do Politechniki Częstochowskiej w latach 2017-2019 opublikowali ponad 260 dokumentów, z czego prawie 70% stanowiły artykuły naukowe. Współautorzy z zagranicy uczestniczyli w 40% prac, a publikacje w pierwszym decylu najlepszych czasopism stanowiły prawie 13%. Dokumenty pojawiały się najczęściej w tytułach takich jak: Polish Journal of Management Studies, Sustainability, Journal of Environmental Management.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Sebastian Kot, prof. Beata Ślusarczyk, prof. Janusz Grabara.

Politechnika Gdańska

Prawie 10% publikacji Politechniki to dokumenty z obszaru nauk społecznych. Efektem współpracy międzynarodowej była ponad 1/5 z nich, a prawie 25% opublikowano w czasopismach z pierwszego decyla bazy Scopus. Periodyki o największej liczbie publikacji autorów afiliowanych do Politechniki: Sustainability, Water (Switzerland), World Transactions on Engineering and Technology Education.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Ewa Lechman, dr inż. Wioleta Kucharska, dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. PG.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prawie 80% publikacji z obszaru to artykuły naukowe. 30% z publikacji powstało przy współpracy międzynarodowej, a 25% opublikowano w czasopismach o największym wpływie (z pierwszego decyla wg wskaźnika CiteScore) Najpopularniejsze tytuły: Sustainability, Water (Switzerland), Foods.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr hab. inż. Emilia Janeczko, prof. SGGW, prof. Joanna Paliszkiewicz, dr inż. Małgorzata Woźnicka.

https://perspektywy.org/warsaw2021/nagrody-elsevier/

pobierz pdf

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt