MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowały wspólny apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa.

W apelu czytamy między innymi: „Nadszedł czas na podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę z budżetu państwa, w tym na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni i instytucji naukowych.

https://www.krasp.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt