MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Pandemia COVID-19 pokazała, że dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności i otwartości na rozwój w dynamicznie zmieniających się okolicznościach. Warto zatem postawić na zdobycie nowych kompetencji już dziś. Studia podyplomowe w Collegium Civitas dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranej dziedzinie, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych, a także nawiązania relacji z przedstawicielami różnych branż.

Studia podyplomowe w Collegium Civitas to blisko 30 programów z 5 obszarów tematycznych: Nowe media i dziennikarstwo, Zarządzanie i marketing, Socjologia, kultura i sztuka, Bezpieczeństwo i analiza informacji, Psychologia i coaching. Dodatkowo Uczelnia oferuje również studia podyplomowe MBA.

Collegium Civitas co roku aktualizuje swoją ofertę w oparciu o zmieniające się potrzeby pracodawców i zmiany na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe. Uczelnia stawia przede wszystkim na unikatowy oraz interdyscyplinarny wymiar studiów podyplomowych, które w realny sposób wspierają rozwój zawodowy uczestników zajęć. Dzięki praktycznemu podejściu do przekazywania wiedzy, Słuchaczki i Słuchacze Collegium Civitas są w pełni przygotowani do wyzwań, jakie będzie stawiała przed nimi przyszłość. „Nasze studia podyplomowe tworzymy dla tych, którzy chcą więcej, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i rozwoju osobistego. Razem przesuwamy horyzont, dzięki unikalnym programom i odwadze w działaniu” – mówi Teresa Wierzbowska, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego w Collegium Civitas.

Praktyczny wymiar studiów i niezbędny networking

W ofercie warszawskiej uczelni znajdują się programy o bardzo zróżnicowanej tematyce, kształcące zarówno w zakresie twardych kompetencji, np. Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, Cyberbezpieczeństwo, Teoria i praktyka sommelierska, Skuteczny Inspektor Ochrony Danych, jak i coachingowe, rozwijające umiejętności miękkie i zainteresowania słuchaczy, m.in.: Coaching zdrowia, Train the Trainer Porozumienie bez Przemocy, czy też Studium Kreatywnego Pisania.

Collegium Civitas kładzie duży nacisk na praktyczny wymiar studiów – programy są przygotowywane we współpracy z cenionymi ekspertami z międzynarodowym doświadczeniem w biznesie, dyplomacji czy mediach, a zajęcia prowadzone są w formie m.in. warsztatów, dyskusji i sesji. Studia podyplomowe w Collegium Civitas to też przestrzeń, dająca możliwość nawiązywania wartościowych kontaktów w środowisku branżowym, a to wszystko za sprawą szerokiej sieci partnerów biznesowych i instytucjonalnych!

Nowości w ofercie

W trwającej obecnie rekrutacji Collegium Civitas oferuje aż trzy nowości: Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku, Zarządzanie zespołami hybrydowymi oraz Doradztwo zawodowe i coaching kariery. Każda z propozycji ma wymiar maksymalnie praktyczny, mający na celu zaspokojenie potrzeb zarówno pracowników, jak i ich pracodawców.  

Zarządzanie potencjałem pracowników w organizacjach XXI wieku to studia, które w praktyczny sposób pomagają zwiększyć skuteczność zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu o najnowsze techniki i narzędzia, odpowiadające wyzwaniom współczesności. Uczestnicy tego kierunku poznają innowacyjne metody i narzędzia, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności osobistej, rozwoju pracowników firmy oraz budowania marki pracodawcy. Studia te skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje z zakresu rozwoju organizacji na miarę wyzwań XXI wieku oraz kierowania zarówno potencjałem własnym, jak i współpracowników. Kierunek został objęty patronatem Polskiego Stowarzyszenia HR!

Zarządzanie zespołami hybrydowymi to jedyny taki program studiów podyplomowych w całej Polsce! Łączy on teoretyczne i praktyczne umiejętności zarządzania zespołami hybrydowymi, super-zespołami (wyposażonymi w inteligentne i kreatywne rozwiązania cyfrowe oraz komunikacyjne), innowacyjnymi, wielokulturowymi, zautomatyzowanymi i rozproszonymi w szybko rozwijającym się społeczeństwie cyfrowym w oparciu o high-tech industry i inteligentne procesy komunikacyjne. Studia uczą przede wszystkim zrozumienia zależności i wzajemnego oddziaływania nieustannie zmieniających się sposobów wykonywania pracy i zarządzania procesami zespołowymi, z dużym naciskiem na poszerzanie umiejętności liderskich w sposób praktyczny.

Doradztwo zawodowe i coaching kariery to unikatowe studia, dzięki którym uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne przy kierowaniu karierą, a także poznają skuteczne narzędzia wspierające ich pracę oraz podnoszące efektywność zawodową. Zajęcia umożliwiają również zaplanowanie swojej własnej ścieżki kariery pod okiem doświadczonych ekspertów. Dodatkowym atutem kierunku jest fakt, że zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia prowadzonych przez doświadczonych i odnoszących sukcesy praktyków.

Oprócz rozbudowania oferty studiów podyplomowych, Uczelnia zaproponowała Słuchaczkom i Słuchaczom również dwie nowości w obszarze kursów i szkoleń. W ofercie znajdują się tak wyjątkowe pozycje, jak:  Oba kursy ruszają już w tym roku i stanowią odpowiedź na zaobserwowane przez Uczelnię potrzeby zgłaszane przez kandydatów i rynku pracy.

Rozwiązania dla menadżerów – poznaj innowacyjne programy MBA w Collegium Civitas

Master of Business Administration General Management to pierwszy program MBA w Polsce realizowany w całości online, w języku angielskim, bez konieczności uczęszczania na stacjonarne zajęcia! Zdecydowanym atutem programu jest możliwość rozpoczęcia studiów w dowolnym momencie, natomiast świadectwo ukończenia studiów podyplomowych można zdobyć nawet w ciągu jednego roku! Egzaminy są przeprowadzane online na innowacyjnej platformie e-learningowej. MBA w Collegium Civitas to połączenie aktualnej wiedzy i najważniejszych kompetencji przywódczych.

Uczelnia uruchomiła również rekrutację na studia MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, stanowiące odpowiedź na rosnące znaczenie zagadnień klimatycznych i energetycznych w odniesieniu do projektowania polityk poszczególnych państw oraz jednostek samorządu terytorialnego, powstających w oparciu o Europejski Zielony Ład.

Proponowany program składa się z czterech modułów tematycznych (Europejska polityka klimatyczna i energetyczna, Zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, Zarządzanie i komunikacja, Odpowiedzialność społeczna), które nie tylko pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania polityką klimatyczną i energetyczną, ale przede wszystkim skupiają się na jej wykorzystaniu w praktyce. Program obejmuje 3 semestry, podczas których zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym – część z nich (głównie wykłady i seminaria) odbędzie się w formie zdalnej.

Praktyczne programy dla liderów i innowacyjne podejście do kształcenia

Collegium Civitas to uczelnia z misją. Poprzez zapewnienie nauki na najwyższym poziomie uczelnia chce kształcić przyszłych liderów życia społecznego, politycznego i gospodarczego, dlatego tak wielką wagę przykłada do stałego obserwowania zmian, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu społeczno-gospodarczym.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do nauczania Collegium Civitas jest miejscem, w którym Słuchaczki i Słuchacze nie tylko wzmocnią swoje kompetencje pod okiem ekspertów-praktyków, ale przede wszystkim mają szansę na dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Nie zwlekaj – sprawdź szczegóły na www.civitas.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt