MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ponad 150 osób stacjonarnie i ponad 300 uczestników online zgromadziła V Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkoła wyższą”, która odbywała się w dniach 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu Crowne Plaza. Konferencja pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki odbywa się w ramach inicjatywy International Visibility Project (program DIALOG).  

- Jestem prawdziwie wzruszony, że po tak długiej przerwie możemy spotkać się face to face – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy podczas otwarcia konferencji. Waldemar Siwiński podziękował za osobisty  udział w tym wydarzeniu znakomitym gościom: Wojciechowi Murdzkowi - Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Arkadiuszowi Mężykowi - przewodniczącemu KRASP, prof. Janowi Szmidtowi - honorowemu przewodniczącemu KRASP, prof. Zbigniewowi  Marciniakowi - przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Grażynie Żebrowskiej - dyrektor NAWA, dr. Pawłowi Poszytkowi – dyrektorowi generalnemu FRSE, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi – prezesowi Związku Banków Polskich, Ewie Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, prof. Markowi Pawełczykowi – przewodniczącemu Rady Polityki Naukowej, prof. Michałowi Kleiberowi – przewodniczącemu Rady International Visibility Project, a także zagranicznym ekspertom, którzy biorą udział w konferencji.

- Zależy nam na tym, aby na nasze uczelnie przyjeżdżali zagraniczni studenci i naukowcy – podkreślił prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP. – Dysponujemy już odpowiednią infrastrukturą, przed nami jeszcze praca związana między innymi z odpowiednim przygotowaniem administracji i innych działów. Dlatego tak cenna jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy uczelniami.

- Cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie, bo będziemy mówić o kwestiach niezwykle istotnych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – stwierdził prof. Michał Kleiber. – Uniwersytet to dziś centrum życia społecznego. Rośnie znaczenie wiedzy, wykształcenia, a renoma uczelni ma znaczący wpływ na wizerunek państwa. Dlatego jakość uczelni jest niezwykle istotna już dziś i będzie zyskiwać na znaczeniu.

O roli jakości kształcenia mówił minister Wojciech Murdzek, który w swoim wystąpieniu podkreślał, że mamy narzędzia wspierające tę jakość. Troska o  wysoki poziom kształcenia i badań legła u podstaw uchwalenia Konstytucji dla nauki.  Minister zwrócił także uwagę na to, iż nadchodzący rok akademicki będzie okresem nadrabiania pandemicznych zaległości zarówno w przypadku maturzystów, jak i studentów, którzy przez wiele miesięcy uczyli się wyłącznie online.

Konferencja poświęcona jest analizie kluczowych kwestii związanych z europejskim i światowym wymiarem funkcjonowania polskich uczelni oraz budową ich międzynarodowej postrzegalności (visibility).  Uczestnicy dyskutują m.in. o umacnianiu pozycji polskich uczelni w badaniach naukowych, naszym miejscu w rankingach światowych z grupy „Big-4” i innych, uniwersytetach europejskich i akredytacjach międzynarodowych.

Wieczorem odbędzie się gala ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagród honorujących uczelnie wnoszące największy wkład w budowanie prestiżu polskiej nauki na świecie.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt