MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences – w tych sześciu kategoriach przyznawane są ELSEVIER Research Impact Leaders Awards – nagrody, których celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie. Nagrody wręczono 15 lipca podczas gali w ramach V Konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

W kategorii Agricultural Sciences zwycięzca poprawił swój stan posiadania o ponad 45%. Dodatkowo liczba afiliowanych autorów zwiększyła się o ponad 20%. Prace afiliowane do tej instytucji były cytowane z tą samą częstotliwością co inne podobne na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczelnia ta posiada prawie 10% dokumentów wśród najczęściej cytowanych, a 20% zostało opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach. Szczególne uznanie dla jednej z prac traktującej o spektroskopii miodu i pyłku, która była cytowana ponad 5 razy lepiej niż podobne.

Zwycięską uczelnią w kategorii Agricultural Sciences w roku 2020 został Uniwersytet Rzeszowski.

W tej kategorii nominowane były również: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W kategorii Engineering and Technologies w zakresie publikacji zwycięska uczelnia zwiększyła swój dorobek o ponad 50%, choć nie był to wynik najwyższy. Prace autorów z tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10% z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych. Współpraca międzynarodowa występowała przy prawie 40% dokumentów afiliowanych do tej uczelni. Publikacja traktująca o biodegradowalnych polimerach w obszarze opakowań była cytowana ponad 11 razy lepiej aniżeli podobne.

Uczelnią, która otrzymała Research Impact Leader Awards 2020 w kategorii Engineering and Technologies jest Politechnika Lubelska

Uczelnie nominowane również w kategorii Engineering and Technologies to: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W kategorii Humanities zwycięska uczelnia zwiększyła dorobek publikacyjny o 30%, liczbę autorów o ponad 10%, a jej publikacje były cytowane lepiej niż podobne w tym obszarze. Co więcej autorzy przywiązują tutaj ogromną kwestię do źródeł, gdzie publikują, czego efektem jest ponad 20% udział publikacji w najbardziej wpływowych czasopismach. Uwagę przykuwa również wskaźnik współpracy międzynarodowej, który dla tej instytucji oscylował w okolicy 40%. Prace poruszające niezwykle istotne tematy jak aktywność fizyczna młodzieży były ponad 4-krotnie lepiej cytowane aniżeli pozostałe podobne dokumenty.

Nagroda za rok 2020 w kategorii nauki humanistyczne trafiła do Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W tej kategorii nominowane były także uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kategorii Medical Sciences prawie 20% prac zostało opublikowanych w najbardziej wpływowych czasopismach z pierwszego decyla. Ponad 13% znalazło się wśród tych z największą liczbą cytowań. Podsumowując dokumenty autorów afiliujących do tej uczelni zostały zacytowane ponad 75 tysięcy razy, a cytowane były 2 krotnie częściej aniżeli podobne prace. Dokumenty z zakresu kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej były nie tylko cytowane 13 razy lepiej od podobnych sobie, ale również wzmiankowane w mediach społecznościowych (twitter).

Zwycięską uczelnią w kategorii nauki medyczne w roku 2020 został Uniwersytet Jagielloński.

Nominowane w kategorii Medical Sciences były również: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W kategorii Natural Sciences wzrost liczby publikacji o 30%, wzrost liczby autorów o 28% to pierwsze kwestie mówiące o wzmacnianiu pozycji tej instytucji na mapie Polski. Dodatkowo publikacje tej uczelni były cytowane lepiej aniżeli podobne. Autorzy przywiązują tutaj uwagę do źródeł – ponad 1/5 prac została opublikowana w najbardziej wpływowych czasopismach. Wskaźnik współpracy międzynarodowej to ponad 45%. Patrząc na przekrój prac najwyżej cytowanych dominują dokumenty z astronomii. Przyglądając się jednak wnikliwiej można dostrzec dokumenty z chemii lub biologii, niektóre cytowane 5 razy częściej, aniżeli podobne.

Uczelnią, która otrzymuje Research Impact Leader Awards 2020 w kategorii nauki przyrodnicze jest Uniwersytet w Białymstoku.

Uczelnie nominowane także w kategorii Natural Sciences to: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Zielonogórski.

W kategorii Social Sciences uczelnia ta podwoiła liczbę afiliowanych publikacji, zwiększyła też liczbę autorów. Jej publikacje były cytowane częściej, aniżeli podobne w tym obszarze. Autorzy z tej instytucji efektywnie współpracują z kolegami z zagranicy czego dowodem jest prawie 40% dokumentów powstałych przy udziale tych współautorów. Przemysł 4.0 to temat, w którym powstało kilka dokumentów, które dotychczas zgromadziły znaczącą liczbę cytowań. Dodatkowo prace te były cytowane częściej od podobnych, a także idąc za obszarem wzmiankowane w mediach społecznościowych. Statuetka za rok 2020 w obszarze nauk społecznych ozdobi gablotę Politechniki Częstochowskiej.

Nominowane w kategorii Social Sciences były również: Politechnika Gdańska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Wdowińska
Perspektywy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fot. Anita Kot

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!