MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Koronawirus sprawił, że w globalnym sektorze szkolnictwa wyższego nastąpiły poważne zakłócenia, a szkoły wyższe stanęły przed nie lada wyzwaniami. Przyciągnięcie studentów zagranicznych na kampusy w obecnych realiach stanowi duży wyczyn. Tym bardziej, że oczekują oni, iż uczelnie zaoferują im jakąkolwiek formę zachęty.

QS zbadał, czym można zachęcić obcokrajowców do podjęcia studiów za granicą. Odpowiedzi okazały się mimo wszystko zaskakujące, albowiem większości studentów zagranicznych (67%) uczelnie nie zaoferowały żadnego rodzaju zachęty. Część studentów otrzymała ofertę w postaci stypendiów (21%), obniżki czesnego (11%), zniżek na noclegi podczas kwarantanny (6%) i pieniędzy na loty międzynarodowe (3%).

49% studentów zagranicznych uznało stypendia jako najbardziej atrakcyjną ofertę. 36% wskazało obniżki czesnego. Wynika to z faktu, że studentom trudno jest zachować bezpieczeństwo finansowe. Za najmniej atrakcyjną ofertę uznali przekazanie finansów na loty międzynarodowe. Może to wynikać z faktu, że koszty lotów różnią się drastycznie w zależności od lokalizacji i dlatego zysk finansowy może okazać się dla niektórych niewielki. Wysoki odsetek studentów zagranicznych (43%) wskazuje, że zniżki na zakwaterowanie podczas kwarantanny również są mniej atrakcyjną ofertą.

Podczas badania obcokrajowcy podkreślali: - Wykładowcy pomagają nam, jak mogą, ale pandemia wywarła na nas ogromny wpływ. Zmniejszyła ona możliwość pracy zarobkowej lub wolontariatu, gdy tymczasem czesne pozostało na tym samym poziomie. Obecne wsparcie nie wystarcza studentowi. Oczekujemy znacznie więcej, wolimy płacić tylko połowę czesnego lub mieć mniejsze opłaty za zakwaterowanie.  21% uważa, że czesne powinno być obniżone o 41-50%, 18% chciałoby obniżki na poziomie 31-40%, a 20% na poziomie 21-30%.

Według badania QS 21% studentów zagranicznych uważa, że wprowadzenie szczepionki na koronawirusa sprawiło, że chcą rozpocząć studia wcześniej. 42% respondentów twierdzi, że nie miało to wpływu na ich plany podjęcia studiów. Natomiast zdaniem 59% uniwersytety powinny wymagać od studentów poddania się wcześniejszemu szczepieniu, by móc podróżować do wybranego przez siebie kraju, w którym podejmą studia.

Jak podkreślają analitycy QS, uczelnie muszą skoncentrować się na zapewnieniu cudzoziemcom dostępu do wysokiej jakości edukacji, bo takiej oni oczekują. Ponieważ każdy kraj ma do czynienia z własną, zmieniającą się sytuacją, związaną z pandemią koronawirusa, uniwersytety muszą dostosować ją do obecnych możliwości, ale także oczekiwań studentów.

Źródło: https://www.qs.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt