MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, do niedawna Rzecznik Praw Obywatelskich RP, objął funkcję dziekana Wydziału Prawa w Warszawie. 

Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS od 2015 do 2021 r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykłada na kierunku Prawo na naszym Uniwersytecie. W latach 2010–2015 był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Za działalność na rzecz ochrony praw człowieka został uhonorowany Nagrodą Rafto oraz Rule of Law Award przyznawaną przez World Justice Project. W kwietniu 2021 r. otrzymał Nagrodę Chair Amnesty International, wyróżniającą osoby wnoszące szczególny wkład w walkę o prawa człowieka. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Źródło: https://www.swps.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt